​นิทาน กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดย ครูอุ้ย รร.อนุบาลแบบบ้าน
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

­


นิทาน ช่วยสร้างประสบการให้กับเด็กได้เจอสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้เด็กทำความเข้าใจในเรื่องราวเหมือนเป็นเรื่องราวของเค้าเอง โดยเด็กแต่ละคนจะเห็นภาพในจินตนาการได้หลากหลายมาก (ส่วนตัวเชื่อว่าแต่ละครั้งที่เด็กฟังคงจินตนาการได้ไม่ซ้ำกันด้วย555)

*การถามเด็กหลังฟังนิทานจบว่าได้อะไรจากเรื่องนี้?

ถ้าเราเข้าใจเรื่องการทำซ้ำ เราจะไม่ต้องให้เค้าสรุปประเด็นในนิทานหรือถามคำถามว่าได้อะไรจากนิทาน เพราะเด็กจะเข้าใจอยู่ในตัวของเค้า ถ้าได้ฟังซ้ำหลายๆครั้ง(พ่อแม่ก็ต้องไม่เบื่อที่จะเล่าด้วยนะ^^*) กลับกัน ถ้าไปตั้งคำถามหลังจบนิทาน จะทำให้จินตนาการ/ความฝัน จากนิทานที่เพิ่งฟังจบนั้นหายไปทันที (T^T)

ครูอุ้ย ขอให้คุณแม่เป็นแม่รอได้ รอให้เค้าได้จินตนาการให้เต็มที่ ค่อยเล่านิทานให้เค้าฟังซ้ำเลื่อยๆ ผลของนิทานจะออกมาผ่านการเล่น และการแสดงออกของเด็กเองอย่างแน่นอน

ปล. เคยได้ยิน อ.หมอประเสริฐ ว่า
❤ สิ่งที่เด็กได้แน่ๆ จากการเล่านิทารของพ่อแม่คือ เด็กได้พ่อแม่อยู่ข้างๆ ❤