​3 คำสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย ครูอุ้ย โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

3 คำสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย ครูอุ้ย โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก

1. ทำซ้ำ เด็กจะชอบเล่น ฟังนิทาน ลุกนั่งเดิน ซ้ำๆ เพื่อทำให้เกิดความชำนานจึงจะผ่านเรื่องนั้นไปได้ ผู้ปกครองก็ไม่ต้องรีบซื้อของเล่นหรือนิทานเล่นใหม่บ่อยๆ (ประหยัดดี^^) แค่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นซ้ำๆจนกว่าเด็กจะเลิกไปเอง

2. จังหวะ จังหวะการดูแลเด็กของแต่ละช่วงวัน ที่ผ่อนคลายไม่เหนื่อยเกินไป ให้เด็กพร้อมสำหรับเรียนรู้และการดำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กัน เช่น จังหวะการเล่นที่ดี(เล่นจนเหนื่อย) จะส่งผลให้จังหวะการนอนและตื่นเป็นเวลา จังหวะการกินที่ดีกินทำให้ถ่ายดีเป็นเวลา

ปล. การทำตัวอย่างที่ดีตามช่วงเวลาเดิมซ่ำๆ ให้เด็กเห็นเป็นประจำ เด็กจะทำตามสามารถเกิดวินัยที่ดีให้กับเด็ก

3. เคารพ ให้เคารพในความเป็นมนุษย์ของเด็ก การรับฟังสิ่งที่เค้าพูด การยอมรับ เช่น เปิดโอกาสให้เด็กได้ทำงานที่มีคุณค่าและได้ภูมิใจในตนเอง อย่างการให้ช่วยงานบ้าน ทำให้เด็กมีตัวตน มีคุณค่าและอยากจะทำสิ่งดีๆ อื่นๆ ต่อไป

­

#ห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์ หลักสูตรปฐมวัย ระยะ2 โดย ร.ร. อนุบาลบ้านรัก