​เสียงคู่ 5 กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย ครูมัย-ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก


เสียงคู่ 5 คือ เสียงของตัวโน้ต 2 ตัว ที่โน๊ตห่างกัน 5 ตัว เป็นเสียงที่ทำให้รู้สึกลอยขึ้น เหมือนอยู่ในภวังค์ อย่างปผเพลงไทยเดิม เพลงกล่อมเด็กของไทย บทสวดมนต์ เพลงคลาสสิกบางเพลง ซึ่งช่วยในการพัฒนาสมอง และการได้ยิน

เด็กปฐมวัย (0-7ปี) เด็กจะมักอยู่ในภวังค์ของตัวเอง ไม่รับรู้ถึงความเป็นจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว สังเกตได้จากตอนที่เด็กกำลังเล่นคนเดียว เวลาใครเรียกหรือคุยด้วยจะไม่ได้ยิน ครูมัย ใช้คำว่าเหมือนอยู่ในฟองสบู่ (Bubble) ซึ่งการที่เราไปปลุกให้ตื่นทันทีเช่น ทำเสียงดัง อุ้มออกมาจากที่เล่น จะเหมือนการทำให้ฟองสบู่แตก เด็กจะตกใจ/ร้องไห้ ซื่งการทำแบบนี้บ่อยๆ จะทำให้เด็กตื่นจากภวังค์เร็วก่อน 7 ขวบ ซึ่งเป็นการยับยั้งจินตนาการ และรับรู้ความเป็นจริงของโลกเร็วเกินไป (ความจริงที่โลกอาจจะไม่ได้สวยงาม สนุกสนาน เท่าในจินตนาการT-T)

แม่ที่ดีจะสามารถอยู่ในฟองสบู่ได้อย่างกลมกลืนและช่วยให้เด็กทำกิจวัตรต่างๆ โดยไม่ตื่นตกใจเกินไป

#ห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์