เวทีความคิดจาก: ปฏิบัติการเรือใบ กับ ผอ. กล้าเปลี่ยน
ญาณิน พรหมมลมาศ