นักเรียนที่ลายมือสวยที่สุดในประเทศของปีนี้ :) โดย คุณสมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์
ToRzz Apt

เอกลักษณ์ของชาติ เราทุกคนต้องใส่้ใจ และรักษา

นักเรียนที่ลายมือสวยที่สุดในประเทศของปีนี้ :)

ลายมือของ นางสาวพิชญา กำเนิดสิงห์ ม.๖/๑ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการประกวดคัดลายมือระดับชาติ