การถอดบทเรียนเหมือนการแกะพระออกจากบล็อก
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์

­

การอบรมบ่มเพาะคนก็เหมือนกับการพิมพ์พระ
การถอดบทเรียนก็เหมือนการแกะพระออกจากบล็อก
พระจะสวยมีราคา หรือพระจะมีตำหนิหมดราคา ก็มาจากขั้นตอนนี้
การถอดบทเรียนจึงมีความสำคัญมาก มองข้ามไม่ได้
ทำอย่างเสียไปทีก็ไม่ได้ เพราะคนมีเลือดเนื้อ มีความคิด มีจิตใจ
ช่างที่ถอดต้องมีความรู้ 
ช่างที่ถอดต้องมีความชำนาญ

­

เครดิต : ภาพจากเน็ต