พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเครื่องประดับเงิน โดย นางสาวอังคณา แซ่ซั่น
ToRzz Apt

                 ดิฉันชื่อ นางสาวอังคณา แซ่ซั่น ชื่อเล่นชื่อ เหมย ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดิฉันเป็นแกนนำนักพูดพลังพอเพียงประจำศูนย์ 3 คือ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีศูนย์ย่อย คือ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเครื่องประดับเงิน

                  ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อยคือ ส่วนที่ 1 คือ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ทั้ง 9 อำเภอ ส่วนที่ 2 คือ การจำลองวิถีชีวิตของชาวไทยพื้นราบทั้ง 4 ภาค และส่วนสุดท้าย คือ การจำลองวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ซึ่งจะมีด้วยกัน 6 เผ่าคือ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า ลีซอ มูเซอ และอาข่า ดิฉันก็มีหน้าที่ในการแนะนำในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก และในส่วนของเผ่าเย้า ครั้งแรกที่ดิฉันทราบว่าต้องมาแนะนำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้กับผู้ที่ต้องการมาศึกษาหรือเยี่ยมชม ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก กลัวพูดไม่ถูกแล้วจะทำให้คนฟังเบื่อ แต่พอดิฉันได้พุดแนะนำไปแล้ว ได้เห็นรอยยิ้มและได้รับคำติชมจากคณะที่มาศึกษาดูงานแล้วก็ทำให้ดิฉันกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งในการที่เราจะเป็นแกนนำนักพูดพลังพอเพียงได้นั้นเราจะต้องมีความอดทนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความอดทนในด้านการรอรับคณะผู้ที่มาศึกษา การตอบคำถาม และต้องมีความรักในการพูด ใส่ใจกับสิ่งที่เราทำ เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงาน การเป็นแกนนำนักหูดพลังพอเพียงในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้ฝึกอะไรในตัวเองหลายๆอย่าง ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้ และสิ่งสุดท้ายที่ดิฉันภูมิใจ คือ การที่ดิฉันได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนแกนนำ

                   ดิฉันต้องขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจ และคอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางแก่ดิฉันจนดิฉันมีทุกวันนี้ และในการทำงานครั้งนี้จะมีกำลังใจมากขึ้นเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของ และคำติชมของคณะที่มาศึกษาดูงาน