ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย นางสาวรัชณี เดชสกุลไพร
ToRzz Apt

หนูชื่อนางสาวรัชณี เดชสกุลไพร ชื่อเล่นเฟิร์นค่ะ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่5 ในโรงเรียนของเรามีทั้งหมด 5 ศูนย์และหนูเป็นแกนนำศูนย์ที่ 3 คือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะ

                    หนูได้มีโอกาสเป็นแกนนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้หนูได้มีโอกาสเจอผู้คนมากมายและในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเรามีทั้งหมด 3โซนคะโซนแรกจะเป็นสถานที่ท้องเที่ยวในจังหวัดตากทั้งหมดคะเพื่อให้แขกที่มาเยี่ยมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราได้รู้ว่าจังหวัดตากของเรามีสถานที่ท้องเที่ยวที่ไหนบ้างคะ โซนที่สิงจะเป็นไทย4ภาคมีภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ค่ะ โซนที่สามจะเป็นโซนชนเผ่าจะมีทั้งหมด 6 ชนเผ่าคือ เผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่ามูเซอ เผ่าเย้า เผ่ากระเหรี่ยงและเผ่าอีก้อ หนูเองก็เป็นอีกคนที่เป็นชนเผ่าลีซอ หนูไม่อายหากจะมีใครถามหนูว่า”หนูเป็นชนเขาเผ่าลีซอหรือคะ” จากการเป็นนักเรียนแกนนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นทำให้หนูเกิดความเสียสละ รู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้จักแบ่งเวลามากขึ้น มีความอดทนในการรอผู้มาเยี่ยมชม และมีความคิดที่เปลี่ยนไปค่ะ การที่หนูได้เจอผู้คนมากมายทำให้หนูมีความกล้าแสดงออก กล้าเจราจา แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในโรงเรียนต่างโรงเรียนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักเรียนแกนนำแสดงชนเผ่า ได้วางแผนการนำเสนอสรุปแบบงานค่ะ

                      หนูรู้สึกดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตหนูมีโอกาสเป็นนักเรียนแกนนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและได้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียนมากขึ้นคะและหนูได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยทุกครั้งทำให้งานสำเร็จความตามเป้าหมายค่ะ