เรื่องเล่าของครูปรมินทร์ โดย คุณปรมินทร์ คำเครือ
ToRzz Apt
เรื่องเล่าเร้าพลัง

              เคยถามตัวเองบ้างไหมว่า ในแต่ละวันเคยนึกถึงความดีและความโชคดีของตัวเอง หากเรายังไม่เคยทาสิ่งนี้ก็เริ่มคิดเสียวันนี้ ผมขอเล่าเรื่องเร้าพลังของผมให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ ความดีที่ตนเองเคยทา ต้องมีบ้างแหล่ะในบ้างช่วงบางเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ทาความดี เริ่มต้นด้วยการตื่นแต่เช้าผมถือว่าเป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งที่เรามีเวลาและโอกาสทาสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนนอนตื่นสาย เมื่อมีโอกาสก็ทาบุญใส่บาตรที่วัด หรือสถานที่พระสงฆ์เดินทางผ่าน อย่างเช่นเช้านี้ที่ผมทา ช่วยเหลือคนอื่นตามความสามารถที่ตนสามารถช่วยได้ อย่างเช่น ถ้ามีคนอื่นมาขอความช่วยเหลือกับเรา ถ้าเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ เราก็ต้องให้ความช่วยเหลือเขาอย่างไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า นี่แหล่ะครับเป็นสิ่งที่ผมมองตัวเองว่าดีและมีค่าทุกวันๆ ผมคิดอยู่เสมอว่าตัวเองดีและมีค่าที่ได้เคยทาสิ่งดีๆ และถ้าเรานึกสิ่งที่เราทาดีซ้าๆ ก็จะทาให้เราเชื่อมั่นในความดีที่เราทาได้นะครับ คุณก็จะมีความสุขอิ่มเอิบใจ ที่ได้ทาสิ่งดีๆ และทาให้เราสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตต่อไป และต้องอวยพรตัวเองเสมอๆ อย่าแช่ง หรือตาหนิตัวเอง และอย่ารอให้คนอื่นมาชื่นชมเรา รู้ว่าทุกคนก็เคยทาความดี เริ่มจากวันนี้กลับไปนึกวันวานที่หวานอยู่กันดูนะครับ นี่ก็ถือเป็นเรื่องเล่าเร้าพลังของผมครับ