นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ตามรอยพระราชา"
นงนาท สนธิสุวรรณ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ตามรอยพระราชา" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ พร้อมจัดโต๊ะร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณ Banking Hall ที่ประดับด้วยปฏิมากรรมดอกไม้ "สายฝน" เปรียบดังเช่นฝนจากโครงการในพระราชดำริอันเป็นน้ำพระราชหฤทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ พสกนิกรชาวไทย




นอกจากนี้ ในงานพิธีเปิดนิทรรศการฯ มีน้องๆ จากโครงการทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาสมาร่วมร้องเพลง “ตามรอยพระราชา” และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียนออนไลน์ถวายพระพรชัยมงคลที่ www.thaiblessking.com



สำหรับ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยพระราชา” ได้นำบางส่วนของโครงการในพระราชดำริ รวมถึงพระราชกรณียกิจมาเผยแพร่ กล่าวคือ แก้มลิง ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา แกล้งดิน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลานิลจิตรลดา หญ้าแฝก พร้อมทั้งหยิบยกเรื่องราวจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ ตามรอยพระราชา เข้ามาสอดแทรกเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนได้ติดตามและเรียนรู้หลักคิดหลักปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตน



นิทรรศการนี้ จัดแสดง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. (เว้นวันหยุดธนาคาร) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๔๔ ๔๕๒๕- ๗

........................................................................

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB