รายงานสถานการณ์เว็บไซต์ 27 ศูนย์ ศก.พ. โดย คุณสมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์
ToRzz Apt

              หลังจากทีมงานอบรมเว็บไซต์โรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดการอบรมไประหว่าง 7 กันยายน - 2 พฤศจิกายน 2555 จนเสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้ว 27 ศูนย์ ซึ่งพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน้อมนำแนวทางการจัดการเีรียนการสอนบูรณาการสอดแทรกหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับสถานศึกษาของตน เพื่อพัฒนานักเรียน ครู และโรงเรียน โดยมีเว็บไซต์แห่งนี้เป็นพื้นที่เปิดสู่การเรียนรู้ดังกล่าว

                วันนี้เราขอมาอัพเดทสถานการณ์ความก้่าวหน้ากันครับ

ข้อสังเกต 1 : หลายโรงเรียนที่มาอบรมที่หลังเริ่มเป็นม้าตีนปลายชัดเจนมากครับ หลายๆ โรงเรียนที่มาอบรมเป็นโรงเรียนแรกๆ ต้องสปรินท์หนีกันหน่อยนะครับ >>> คลิกชมปฏิทินการอบรม

ข้อสังเกต 2 : จากตารางข้างบน มีเพียง 13 โรงเรียนที่ได้ดาวเท่ากับหรือมากกว่า 2 1/2 ดาวจาก 5 ดาว แปลว่าอีก 14 โรงเรียน ยังมีระดับความก้าวหน้าน้อยเกินไปนั่นเอง

ทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกๆ โรงเรียนที่มีความก้าวหน้าไปมากแล้ว สำหรับโรงเรียนที่ยังดำเนินการไปได้น้อยก็ต้องเป็นกำลังใจให้ร่วมด้วยช่วยกันต่อไป หลักๆ ก็เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ประเทศ และเป็นหน้าบ้านโชว์ผลงานการขับเคลื่อนของโรงเรียนตนเองต่อไปครับ