ตัดเย็บเสื้อผ้า โดย นางสาวดวงดาว กีรตินันทกุล
ToRzz Apt

        หนูได้รับการคัดเลือกจากคณะครูและเพื่อนๆให้เป็นแกนนำพลังพอเพียง ศูนย์อาชีพเพื่อการมีงานทำโดยรับผิดชอบฐานตัดเย็บเสื้อผ้า เนื่องจากโรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนประจำและมีการจัดหาอาชีพให้นักเรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันและโรงเรียนของพวกหนูก็อยู่ห่างจากตัวเมืองพอสมควร พวกหนูจึงรวมกลุ่มกันไปปรึกษาครูและจัดตั้งเป็นบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าขึ้น โดยมีคณะวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาสอนจนพวกหนูชำนาญและสามารถตัดเย็บเองได้ โดยจะใช้เวลาในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.30 - 18.30 น.ในการเย็บผ้า เสื้อผ้าที่ตัด เช่น ชุดนักเรียน ชุดพละ เราจะจัดส่งให้กับทางโรงเรียน และยังเปิดรับซ่อมแซมเสื้อผ้าอีกด้วย และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหนูยังเป็นแกนนำให้ความรู้เรื่องตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับบุคคลที่สนใจด้วยค่ะ

           จากประสบการณ์การเย็บผ้าสอนให้หนูเห็นคุณค่าของเสื้อผ้ามากขึ้นพร้อมทั้งยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตรงต่อเวลา อดทน รู้จักคำว่ารับผิดชอบ และยังสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างด้วยค่ะและสุดท้ายนี้หนูก็ขอเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพวกเราทุกคนจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ

นางสาวดวงดาว กีรตินันทกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียนคหกรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก