เรื่องเล่า เร้าพลัง เรื่องเล่า เช้าวันนี้ โดย คุณพรธิวา เกตุภา
ToRzz Apt

เรื่องเล่า เร้าพลัง เรื่องเล่า เช้าวันนี้

              ข้าพเจ้า นางสาวพรธิวา เกตุภา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นครูที่สอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

              ทุกห้องที่ทำการสอน ประมาณ 5-10 นาทีแรก ก่อนสอนข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประจำวันให้นักเรียนฟัง ซึ่งข้าพเจ้าได้รับชม ข่าวทางโทรทัศน์ ช่อง 3 เวลา 05.00-05.45 น. ของทุกวัน ซึ่งข่าวแต่ละวันจะมีมาก แต่ข้าพเจ้าจะเลือกข่าวที่สามารถบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์และสาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมมาเล่า นักเรียนจะสนใจฟังมากโดยการเล่าข้าพเจ้าจะทำท่าทางหรือเล่าให้สมจริง ตื่นเต้น นักเรียนก็จะสนใจยิ่งขึ้น เมื่อเล่าข่าวแล้ว ก็จะตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่ครูเล่ามีสาเหตุมาจากอะไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เช่น จากข่าววันพุธที่ 22 ส.ค. 50 เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี น้องเพชร เด็กทารก อายุ 1 เดือน เท่านั้น พ่อและแม่พานั่งรถจักรยานยนต์ เพื่อไปทำบุญที่วัด แล้วผ้าขนหนูที่ห่อตัวน้องเพชร ได้พันเข้ากับโซ่ของรถจักรยานยนต์ ทำให้ดึงร่างของน้องเพชร โดยขาเข้าไปพันกับโซ่และล้อรถ ทำให้ขาข้างขวาถูกบดเละถึงต้องตัดขาทิ้งเหนือหัวเข่า

                 คำถามที่ใช้กับนักเรียนเพื่อการคิดวิเคราะห์

1. เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร...........................เกิดจากอะไร....................................

2. ขาของน้องเพชร ต้องถูกตัดเพราะอะไร...........................................................

3. ทางป้องกันและแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก จะทำอย่างไร………

          ........................................................................................................................

จะปฏิบัติอย่างนี้ก่อนเข้าการเรียนการสอนของทุกห้อง และถ้าวันใดข้าพเจ้าแกล้งลืมเล่า นักเรียนจะเป็นผู้เตือนเองว่า “วันนี้ไม่มีข่าวมาเล่าหรือ” ข้าพเจ้าจะบอกว่าวันนี้ไม่สบาย หรือเข้าห้องน้ำอยู่ หรือทำกับข้าวอยู่ ไม่ได้ดูโทรทัศน์ หรือดูไม่ต่อเนื่อง ก็จะให้เด็กเป็นผู้เล่าบ้าง และร่วมกันวิเคราะห์ข่าว นักเรียนจะชอบมาก และ