​การใช้ EMแทนการใช้สารเคมี โดย นางสาวอารีย์ กิจภูวานนท์
ToRzz Apt

นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน เกษตร 
รับผิดชอบนักเรียนแกนนำศูนย์ชีววิถีพอเพียง
--------------------------------------------------------------------------------------------

         ฐานการเรียนรู้พืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กล้วย แก้วมังกร มะม่วง มะขาม ไผ่หวาน และพืชผักสวนครัว ประกอบด้วย ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือ ฝักทอง

         ดิฉันได้เข้ามาเป็นแกนนำทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูก การดูแลซึ่งแตกต่างจากที่เคยทำมา เช่นการใช้ EMแทนการใช้สารเคมี โดยนำน้ำไปผสมกับ EM ซึ่งEM จะมีแบบแห้งและแบบน้ำเราสามารถนำน้ำเปล่าไปผสมกับหัวเชื้อ EM หัวเชื้อ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำเปล่า 10 ลิตร คนให้เข้ากัน แล้วนำน้ำEMที่ผสมแล้วนำมาผสมกับน้ำเปล่า 100 ลิตร น้ำ EM 1 ลิตร คนให้เข้ากัน แล้วนำมารดพืชผักเพื่อทำให้ผักเจริญเติบโตดี น่ารับประทานมีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนประจำกินนอน ผักที่เราปลูกเราก็ได้ส่งให้กับโรงอาหารของโรงเรียนและในทุกวันเสาร์โรงเรียนจะมีการนำผลผลิตของนักเรียนไปจำหน่วย ทำให้นักเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้นและฝึกประสบการณ์จริงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเมื่อมีคณะผู้ศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ เข้ามาดูงาน โดยดิฉันจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ ทำให้ดิฉันมีความกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบมากขึ้น 


           ดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแกนนำโรงเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและได้เผยแพร่ความรู้ให้กับน้องๆ และครอบครัวดิฉันจึงขอฝากให้ทุกคนฝึกหลักการใช้ชีวิตตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่และสงบสุขตลอดไป