ผ้ามัดย้อมจากเปลือกผลตะบูนกับความพอเพียง
ออไท บัวทอง

ผ้ามัดย้อมจากเปลือกผลตะบูนจะเกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับความพอเพียง อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่