"บทบาทการเป็น Coach" พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

 

               ผมรู้สึกโชคดี และมีความสุข ทีได้เจอ "บอย" อีกครั้ง ที่สงขลาฟอรั่ม ประชาคมเพื่อพลเมืองเด็กและเยาวชน จ.สงขลา บอยเป็น "พลเมืองสงขลา" ที่หัวใจเต็มไปด้วย พลังของคนที่เอาธุระต่อบ้านเมือง บอยพกประสบการณ์ชีวิตกว่า 30 ปี ที่อยู่ในเส้นทางนี้ มาสนทนากับน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ สาขาโปรแกรมพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 กลุ่ม ที่เห็นโจทย์ปัญหาของเมืองสงขลา คือ

(1) โจทย์ปัญหาโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ้านหิน ที่ อ.จะนะ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในชุมชน น้องอยากรู้ความจริง และอยากเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน

(2) อีกโจทย์หนึ่งคือ วินัยการออมทรัพย์ของเพื่อนๆ เพื่อนำไปสู่หัวใจความเป็นพลเมือง ใช้เงินออมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของเพื่อนๆ น้องๆ ร่วมชั้น และก่อประโยชน์อื่นๆที่ตามมา

น้องๆกำลังวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ไอเดียที่อยากทำ และภาพความสำเร็จที่อยากเห็นจากการทำโครงการ โดยมี น้องมินี น้องกฏ น้องบูม น้องตาล ช่วยคิดช่วยคุย รวมทั้งป้าหนู พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ดวงวิญญานของลุงพีระ ตันติเศรณี ที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่แห่งนี้

ผมมีความสุข และมีพลัง มีกำลังใจที่ได้เรียนรู้ไปกับโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในวันนี้
กิตติรัตน์  ปลื้มจิตร