​ประชุม "ติดอาวุธการใช้สื่อใหม่" และการใช้พลังของ social media เพื่อเป็น "พลังของสังคม"
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

ประชุมสรุปการทำงานเมื่อวานนี้ ที่ Thai PBS

­

ร่วมด้วยช่วยกันเสริมศักยภาพเยาวชนจังหวัดน่าน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม และสงขลา ให้มีทักษะการคิด "ติดอาวุธการใช้สื่อใหม่" และการใช้พลังของ social media เพื่อเป็น "พลังของสังคม"

­

  

­

น้องๆ ได้เรียนรู้การจับประเด็น ตั้งคำถาม คิด วางแผนกระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ลงมือทำจริง เพื่อสื่อสารความคิดและมุมมองของพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีต่อชุมชน สังคม

พลังการเรียนรู้ของน้องๆ ที่เชื่อมโยงตนเองกับชุมชน หยิบเรื่องราวใกล้ตัว ทั้งมิติวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุนคน ทุนภูมิปัญญา ทุนเครือข่าย เล่าเรื่องราวเล็กๆ ของคนเล็กๆ ที่งอกงามอยู่ในพื้นที่จริง เป็นการ "ปลุกสำนึกพลเมือง" ที่ใช้สื่อสร้างสรรค์สังคม จาก "สายตาของคนเล็กคนน้อย" ที่สามารถ "ปลุกกระแสเพื่อชุมชนบ้านเกิด" ด้วย "สื่อในมือ" ของตนเอง

ขอขอบคุณ พี่เปี๊ยก พี่เหน่ง พี่อ้อ เอ็ม เต้ หมู เปีย และน้องๆทีม Thai pbs ทุกคนครับที่ร่วมแรงคิด ลงแรงทำเพื่อเยาวชนทุกคน ขอขอบคุณพี่น้อง node น่าน ศรีสะเกษน้องๆ ออม แฟง แจง เฟิร์น ที่เหนื่อยยากกับการจัดการ ขอขอบคุณพี่ก้อม พี่ตั้ม มนต์ เมย์ คิดค้นคว้า ที่ลงขันความคิด ร่วมแรง ร่วมใจทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้ พร้อมลุยต่อที่สมุทรสงครามและสงขลา