สถานการณ์คุกคามที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญ
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

เด็กและเยาวชนกำลังจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ "ไม่ธรรมดา" "เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว" อะไรบ้าง

  1. ภัยธรรมชาติ
  2. อาหารไม่เพียงพอ เกิดการแย่งชิงทรัพยากร มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร
  3. คุณธรรม จริยธรรมในมนุษย์ถดถอย หลงในวัตถุนิยม
  4. ปัญหาขยะของขุมชน เชื้อโรค
  5. ความปลอดภัย ความเสี่ยง ในชีวิต
  6. ความเชื่อ วัฒนธรรม แก่นของชีวิตสังคม เสื่อมถอย ภาษาเสื่อมถอย ภาษาท้องถิ่นหายไป ที่น่าห่วงใยคือ ภาษาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม

พวกเราห่วงใยเรื่อง...เด็กขาดทักษะชีวิต การครอบงำของสื่อ และระบบการเรียนรู้ที่อ่อนแอ

คำถามหนักๆ คือ เราจะช่วยกันข้ามผ่านปัญหาร่วมกันอย่างไรกิตติรัตน์  ปลื้มจิตร