เครือข่ายเยาวชนจากภูผาสู่มหานที : ค่ายการเรียนรู้พัฒนาโครงการ ปลูกใจรักษ์โลก 2
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร


            ในกระบวนการค่ายเรียนรู้ สู่การพัฒนาโครงการ กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน....


                   ผมได้รู้จักเครือข่ายเยาวชนจากภูผาสู่มหานที น้องๆอยู่ที่อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร ที่ซึ่งรู้จักกันดีว่า ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ผลไม้สุดอร่อย ต้องหาซื้อกินจากที่นี่

                   จากการที่น้องๆ ได้วิเคราะห์ชุมชน และปัญหาสิ่งแวดล้อม ผมก็ได้เรียนรู้ไปกับน้องด้วย... น้องชี้ให้เห็นโจทย์ปัญหา การใช้สารเคมีอย่างมากมายในสวนทุเรียน 21,600 ไร่ ที่ต้นน้ำ ยาฉีดคุมยอด ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี ส่งผลให้น้องเริ่มเห็นว่าดินเริ่มเสื่อมโทรม น้ำในท้องร่องที่ไหลมาจากป่าต้นน้ำผ่านสวน เริ่มเป็นสีแดง น้ำขุ่นจนไม่เห็นหินที่ท้องน้ำ ปลาเริ่มหายไป 

                    น้องๆ กับผู้ใหญ่ในชุมชน จับมือกันตั้งธนาคารต้นไม้ รวมกลุ่มกันเรียนรู้การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ น้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี น้องเริ่มเห็นผลดี และหวังว่าจะขยายแนวคิดนี้ไปยังพี่น้องชาวสวนอื่นๆที่เหลือ 

                     จากความตั้งใจดี ทำโครงการเพื่อชุมชนครั้งนี้ ผมได้แต่หวังว่าน้องๆจะได้เรียนรู้ และทำโครงการจนบรรลุเป้าหมาย