กลุ่มเด็กเยาวชนในหมู่บ้านบางซอยและแกนนำเยาวชน
ออไท บัวทอง

พี่จรัส(ผู้ให้คำแนะนำ)เด็กเยาวชนและชาวบ้านในชุมชนบ้านบางซอย

กลุ่มหินก้อนเดียว