แกนนำเยาวชนและเยาวชนรุ่นที่2
ออไท บัวทอง

คลองตาเลื่อน บ้านพี่จรัส บ้านฟ้า

กลุ่มหินก้อนเดียว