แกน นำเยาวชนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา-พิทยาคมกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านบางซอย ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยใหญ่บ้านอบต. ม.7และกลุ่มเด็กปั่นจักยานครูชาลี
ออไท บัวทอง

คลองตาเลื่อน

กลุ่มหินก้อนเดียว