เวทีความคิดจาก: ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 2) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
RATTANAPORN
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
RATTANAPORN - 6 เดือนที่แล้ว
RATTANAPORN - 2 เดือนที่แล้ว
RATTANAPORN - 10 เดือนที่แล้ว
RATTANAPORN - 3 เดือนที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล - 11 เดือนที่แล้ว