เวทีความคิดจาก: ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 2) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
RATTANAPORN

Midterm Reflection…ผ่านมาครึ่งทาง ตัวฉันและโครงการเป็นอย่างไร . ปุ่ม SAVE การเรียนรู้ที่สำคัญ คือ การทบทวนและสะท้อนตัวเอง เมื่อมาถึงครึ่งทางโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ น้องๆ ในโครงการจึงทบทวนทั้งเรื่องตัวเองและเรื่องงานไปพร้อมๆ กัน . ทบทวนตนเองกับ 7 คำถาม  1. ฉันทำโครงการนี้เพราะอะไร 2. อะไรคือพรสวรรค์ที่ฉันเอามาใช้ในทีมนี้ 3. ฉันต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนในการทำโครงการนี้ ต้องการเพราะอะไร 4. ฉันรักษาจุดยืน หรือดูแลตัวเองอย่างไรตอนมีปัญหาระหว่างทำงาน 5. ภาพจำหรือประสบการณ์แรกที่ทำโครงการนี้คืออะไร 6. ประสบการณ์แรกที่รู้สึก “เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือเราสำคัญกับกับทีม” คืออะไร 7. ตอนทำโครงการนี้อะไรที่เราชอบ อะไรที่ไม่ชอบ อยากปรับปรุงเรื่องอะไร อยากพัฒนาด้านไหน . ทบทวนงาน ถอดบทเรียนทีม ทำภาพ พลอตกราฟในอดีต  - ในแต่ละเดือนเราทำอะไรอยู่เกี่ยวกับโครงการนี้ - ในแต่ละเดือนนั้นเรารู้สึกอย่างไร - ในแต่ละเดือนเราผ่านปัญหาได้อย่างไร หรือได้ค้นพบอะไรใหม่ . ขอบคุณกระบวนกร ครูเก๋ ศศรส โกวิทพานิชกุล Inner Play School