เวทีความคิดจาก: ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 3) โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ปี 2562
RATTANAPORN

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7

                 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริงพร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)  ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Midterm Reflection…ผ่านมาครึ่งทาง ตัวฉันและโครงการเป็นอย่างไร
.
ปุ่ม SAVE การเรียนรู้ที่สำคัญ คือ การทบทวนและสะท้อนตัวเอง เมื่อมาถึงครึ่งทางโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ น้องๆ ในโครงการจึงทบทวนทั้งเรื่องตัวเองและเรื่องงานไปพร้อมๆ กัน
.
ทบทวนตนเองกับ 7 คำถาม

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล - 10 เดือนที่แล้ว
RATTANAPORN - เดือนที่แล้ว
RATTANAPORN - 5 เดือนที่แล้ว
RATTANAPORN - 10 เดือนที่แล้ว
RATTANAPORN - 5 เดือนที่แล้ว