ค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และพิจารณาคัดเลือกผลงาน ปี 3
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์

--------

--------

­

- ต่อยอดพัฒนาเด็กเก่ง IT -

พบกันอีกครั้งแล้วกับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ในค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน ระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่มุ่งหมายให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในค่ายครั้งนี้มีหลายอย่างด้วยกัน อาทิ

- การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) เบื้องต้น
- เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง User Interface (UI) และ User Experience (UX)
- การต่อยอดผลงานสู่การทำธุรกิจ
- เทคนิคการนำเสนอผลงาน

โดยในวันสุดท้ายของค่ายจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานของโครงการในปีที่ 3 ต่อไป 


สาระบางช่วงบางตอนภายในค่าย อาทิ ­

"การค้นหาโลกใหม่ในยุคปัจจุบัน” โดยพี่โคนัน คุณชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่มาบอกว่าสิ่งที่น้องทำจะเป็นนวัตกรรมหรือไม่ ? ทั้งหมดเริ่มต้นที่ไอเดีย สิ่งที่เป็นนวัตกรรมจะมีจุดหลักๆ 3 อย่าง

1.สร้างและเพิ่มมูลค่า
2.ลดการสูญเสีย
3.ยกระดับความเป็นอยู่

­

­

"เราไม่ได้แข่งขันกับเพื่อน เราแข่งขันกับตัวเอง ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด อาจไม่ใช่ผลงานที่ขายได้ในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องเป็นผลงานที่ user สามารถนำไปใช้งานได้จริง"

เปิดค่ายอย่างเป็นทางการโดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต รอง ผอ.เนคเทค

­

­

“การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น” (Project Management Part 1) โดยพี่ริน คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)และพี่ซี ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Class นี้จะสอนให้น้องรู้จักทั้งการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนจัดวางก้อนงาน การบริหารเวลา และการบริหารงบประมาณ

­

­

"ปั้นดินให้เป็นดาว" กับ Project Management การบริหารจัดการโครงการ

โจทย์ระดมสมอง ทบทวนโครงการ

- ในโครงการของเรา เราต้องการทำอะไร
- มีเส้นทางการทำงานอย่างไร แต่ละช่วงกินเวลาเท่าไหร่(Critical Path)
- ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเท่าไหร่กันแน่

โดยมีพี่ๆ วิทยากรเนคเทคและรุ่นพี่โครงการต่อกล้าปี 1 และ 2 ทำหน้าที่บทบาท "โค้ช" ร่วมสังเกตการณ์ - ให้ข้อเสนอแนะ

­

­

หลักการ SWOT

- จุดแข็ง
- จุดอ่อน
- โอกาส
- ความเสี่ยง

จากนั้นให้น้องๆ ร่วมกันคิด ร่วมกันอภิปรายว่าผลิตภัณฑ์ / บริการ ของตนเอง มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงอะไรบ้าง ?

­

­

นอกจากความรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการแล้ว พี่ริน วิทยากรใจดีจากเนคเทคของเรายังเติมความรู้เรื่องการตลาดให้แก่น้องๆ ด้วยหลัก 4 Ps คือ Price Place Product และ Promotion แต่ละ P มีผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์/บริการของน้องๆ เมื่อพัฒนาจนวางออกสู่ตลาดในอนาค

­

­

ตามต่อด้วย "จินตนาการบนพื้นฐานการเรียนรู้" โดยพี่ปืน ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต นักวิจัยจากเนคเทค ที่มาพาน้องให้รู้จัก - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์/บริการที่น้องๆ กำลังพัฒนาออกมา

กิจกรรมนี้ พี่ปืนให้น้องๆ แบ่งกลุ่มช่วยกันวาดรูปวิวและบ้านตามใจชอบ หลังจากนั้นให้คิดคำโฆษณาขายบ้านหลังนั้น ถัดมาจึงช่วยกันวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มใดเหมาะแก่บ้านหลังนั้นมากที่สุด

พี่ปืนสรุปท้ายกิจกรรมว่าเมื่อเราโฟกัสกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้ว การพัฒนางานของเราจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

­

­

เช้าวันที่สามของค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน พบกับ "เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX" โดยพี่แบงก์ คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล วิทยากรจาก UX Specialist at Ascend co., ltd.

- User Interface (UI) หมายถึง ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ คือ สิ่งที่มีไว้ให้ผู้ใช้ใช้ในการกระทำกับระบบหรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าใดๆ หรือระบบที่มีความซับซ้อนอื่นๆ เพื่อให้สิ่งๆนั้นทำงานตามความต้องการของผู้ใช้

- User Experience (UX) หมายถึง ประสบการณ์ของผู้ใช้

Class นี้จะทำให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อีกทั้งผลงานที่ได้ยังมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (user friendly) ผู้ใช้สามารถใช้งาน - ทำความเข้าใจตัวผลงานได้ง่า

­

------

-----------

­

ช่วงบ่ายของค่ายเสริมศักยภาพเด็กเก่งไอที ชวนน้องๆ มาเติมความรู้เรื่องธุรกิจในหัวข้อ “How to be Business” โดยพี่เกีย นายเกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษา / คณะกรรมการโครงการฯ ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำหนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และพี่หมู นายนวรัตน์ อรรถานุกูล กรรมการผู้จัดการ บจก. ACI-software

ไม่แน่ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ น้องๆ ของเราอาจจะก่อตั้งบริษัท Start Up ดำเนินธุรกิจไอทีของตัวเองก็เป็นได้

­

­

แล้ว ก็มาถึง Class สุดท้าย ท้ายสุดของรายการอบรม Workshop1 ณ หาดตะวันรอน ให้เยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 กับหัวข้อ "Welcome to My World" โดยพี่เป็ด คุณศิริพร ปานสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จากเนคเทค ที่มาแนะนำวิธีคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และการคิดนอกกรอบ ให้แก่น้องๆ ผ่านการเล่นเกมตอบปัญหาเชาว์ - โค้ดคำพูดเด็ดๆ เปิดมุมมอง

­

­

ปิดท้ายด้วยแง่คิดดีๆ ของพี่โคนัน

­

­

ค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน วันที่ 5 เราย้ายจากศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี มายังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ ไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เริ่ม Class แรกกับห้องเรียน “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” โดยอาจารย์จรีพร กิตติวิมล Professional Trainer & Life Coaching เพื่อเตรียมน้องๆ นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพต่อคณะกรรมการในวันต่อไป

ทักษะในการนำเสนอ : สิ่งที่เราต้องทราบก่อน

- ใครคือผู้ฟัง
- จุดมุ่งหมาย
- เนื้อหา
- รูปแบบการนำเสนอ
- สถานที่

­

­

ความพิเศษของค่ายวันนี้ ... ขณะที่น้องๆ ต่อกล้าให้เติบใหญ่ปี 3 กำลังเรียนรู้เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ทางด้านคุณครูที่ปรึกษาของน้องๆ ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ร่วมทำ คือกิจกรรมเรียนรู้ “ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดดำเนินการพัฒนาผลงาน” โดยพี่โคนัน คุณชัชวาล สังคีตตระการ พี่ริน คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ และพี่ปืน ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ทีม Coach จากโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” / นักวิจัย จาก NECTEC เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำไปโค้ชน้องๆ หลังกลับจากค่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

­

---------------


ช่วงบ่ายขณะที่น้องๆ เด็กเก่งไอทีกำลังพัฒนาไฟล์นำเสนอ และซักซ้อมวิธีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ทางด้านอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องๆ ก็มาเรียนรู้ใน class การเป็นโค้ชเด็กเก่งไอที โดยมีพี่โจ้ กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดกระบวนการเรียนรู้

­

­

ลูกศิษย์ที่ครูอยากเห็น

- รักในสิ่งที่ทำ รักการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง
- มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
- มีน้ำใจ
- เสียสละ คิดถึงส่วนรวม
- มีทักษะสื่อสารนำเสนอผลงาน / ถ่ายทอดความรู้ได้
- มีทักษะการทำงานเป็นทีม
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
- มุ่งมั่น
- กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
- รับผิดชอบ
- อดทนต่อปัญหา ฝ่าฟันอุปสรรค

­

ถัดจากนั้นในวันสุดท้ายของการกระบวนการ น้องๆ ทั้ง 25 ทีมได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการสนับสนุนในโครงการต่อไป ติดตามรายละเอียดได้ที่ทำเนียบ 25 ทีมเยาวชนคนเก่ง IT ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3 ลิงก์

­