นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 1 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3
Nathchida Insaart

นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 1
โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3
ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

­

­

ให้กำลังใจ...
     “....สวัสดีน้องๆ ทุกคนค่ะ มาเข้าค่ายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เชื่อว่าสิ่งที่ได้ทุกคนจะได้เหมือนๆ กัน เช่นการเรียนรู้แนวคิดการทำงาน การพัฒนาการทำงาน หรือการแนวคิดนอกกรอบที่พวกเราไม่ได้เรียนในห้องเรียน ซึ่งการทำงานในปัจจุบันการเลือกรับสมัครคนเข้าทำงาน เขาจะเลือกคนที่มีทักษะด้านอื่นๆ ที่เพิ่มมากกว่าความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว เรียกว่า Soft skill ทั้งเรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย การสื่อสารเพื่อให้คนอื่นเข้าใจงานของเรา จึงอยากให้พวกเราทุกคนพยายามตั้งใจและทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่หวังไว้ ซึ่งจะได้ผลการตอบรับ งานของเราใช้งานได้จริง หรือจะได้เงินจากงานของเราก็ถือว่าดี แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือการได้พัฒนาตนเอง ได้ทำงานร่วมกับเพื่อน สิ่งเหล่านี้สำคัญมาก....จึงขอให้กำลังใจทุก 15 โครงการให้ตั้งใจอบรมในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณสองเดือน”

     ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกล่าวแสดงความยินดี

­

­

­"king of transport สนุกได้ทั้งครอบครัว"

เริ่มนำเสนอการพัฒนาผลงาน ทีมที่ 1 king of transport จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

- เป็นเกมกระดานเพื่อแก้ไขสังคมก้มหน้า จุดเด่นสร้างสรรค์กระดาน และสัญลักษณ์ได้ด้วยตัวเองพัฒนา ปรับปรุงเกมให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยการใส่คำบรรยายและสอนวิธีการเล่นเบื้องต้น นำเกมไปให้กลุ่มเป้าหมายเล่นเพื่อนำมาพัฒนางานตนเอง
- จะแก้สังคมก้มหน้าได้อย่างไรคือคำถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทิ้งท้ายให้คิดเพราะเกมก็คือการก้มหน้าเหมือนกัน

-------------------------------------------------

ข้อมูล : เกมกระดานที่ผู้เล่นจะต้องแข่งกันไปให้ถึงจุดหมาย โดยการเลือกพาหนะ เส้นทาง และคำนวณน้ำมัน เกมเน้นส่งเสริมทักษะการวางแผนและการคำนวณ ผู้เล่นสามารถเล่นกับเพื่อนหรือกับคอมพิวเตอร์ได้ เกมยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างด่านเกมเอง มีกลุ่มเป้าหมายอายุ 13-17 ปี โดยมีแผนพัฒนาและวางขายบน App Store ในราคา 0.99 USD 

­

จับดาวใส่กระด้ง เมื่ออวกาศอยู่เพียงปลายนิ้
- นำเสนอความก้าวหน้าของการทำเกมส์ในรูปแบบ 2D และมีสองภาษา และปรับใช้กับเด็กประถม และหน้าตาของแอพพิเคชั่นน่าสนใจ
- ต้องฝึกทำโปรแกรม 2 D ใหม่เพราะไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลย

ปัญหา – ยังมีความกระตุกอยู่เมื่อปรับมาใช้โปรแกรม 2D
จับดาวใส่กระด้ง สื่อการสอนเรื่องระบบสุริยะ ที่มีการจำลองการเดินสำรวจ และการทดลองที่แปลกใหม่ โดยมีกราฟฟิกในรูปแบบ 2D ที่สวยงาม
โปรแกรมสื่อการเรียนรู้นี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของระบบสุริยะ และปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นเนื้อหาในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายให้นักเรียนได้สามารถจดจำรายละเอียดต่างๆได้ง่ายและชัดเจนขึ้น เช่น ลักษณะเด่นของแต่ละดาวผ่านการทำการทดลอง ปรากการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราผ่านการดู Animation ที่สามารถตอบโต้กับผู้เล่นได้ตลอดเวลา เด็กไทยและนานาชาติได้จำลองการสัมผัสอวกาศ เสมือนเด็กๆสามารถจับดาวต่างๆมาเล่นและทดลอง ทดสอบกับประสบการณ์ต่างๆ แสดงด้วยภาพ 2D Animation ซึ่ง app นี้จะโต้ตอบผู้เรียนตลอดเวลา อย่างสนุกสนาน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจและสามารถจดจำได้อย่างเร็วและยาวนานส่งเสริมให้เป็นพื้นฐานที่ดี

­

สื่อเศรษฐศาสตร์ ที่จะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

­

   "Sarapao Millionaire" สื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชา เศรษฐศาสตร์ จากน้องๆ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
คำถาม ทำอย่างไรให้แอพนี้มีผู้ใช้ต่อเนื่องและไม่ต้องอ่านอย่างไร

-------------------------------------------------

   ข้อมูลผลงาน "Sarapao Millionaire" สื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชา เศรษฐศาสตร์ ที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Infographic และInteractive ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ Sarapao Millionaire จะช่วยให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รวมถึงทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โครงการนี้ทำให้ผู้พัฒนาได้รับแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมกระบวนการคิด การวางแผน การจัดการโครงการ และเพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนะคติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ทางผู้พัฒนายังได้รับโอกาสที่จะต่อยอดผลงาน นำวิธีคิด เทคนิคต่างๆที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ Sarapao Millionaire นี้ไปใช้ได้จริง

­

มาเล่นเกม The Legend of Rainbow Plant กันเถอะ
- จะมีการโปรโมทแกมในวันแม่ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้สนใจโหลดเกมส์นี้ไปเล่น เพื่อเช็คฟีคแบคผู้ใช้งานตร

คำถาม

– การประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้จริงต้องเช็คก่อนว่าผู้ใช้งานจริงดูสื่ออะไร อ่านจากโปสเตอร์หรือไม่ 

-------------------------------------------------
ข้อมูลผลงาน
สู้เพื่อแม่ : The Legend of Rainbow Plant : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เกม Puzzle เก็บผัก มีสาระ เน้นการวางแผน สร้างคุณธรรม
"สู้เพื่อแม่" หรือ "The Legend of Rainbow Plant" เป็นเกม Puzzle ลากเก็บผัก ที่ผู้เล่นจะได้รับความบันเทิงไปพร้อมกับการพัฒนาสมอง และ เสริมสร้างคุณธรรม จากเนื้อเรื่องของเกม
สู้เพื่อแม่เป็นเกม Puzzle ในรูปแบบ 2 มิติ สามารถเล่นได้ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ Android ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นลูกสุนัข ซึ่งแม่ของเขาหายตัวไป เขาจึงต้องทำภารกิจเก็บผัก เพื่อที่จะตามหาแม่ให้เจอ ภายในเกม ผู้เล่นจะต้องเล่น Puzzle ลากเก็บผักให้หมด โดยจะเล่นเป็นด่านๆ (Stage) และทุกๆ 10 ด่าน จะมีด่านพิเศษคือด่านบอส (Boss Stage) ที่จะมีระดับความยากและความท้าทายมากขึ้น
เกมนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นในวัยมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ อายุ 12 - 15 ปี เนื่องจากเป็นวัยที่ไม่สายเกินไปที่จะได้รับการพัฒนาสมอง และอายุพอเหมาะที่จะเล่นเกม Puzzle ได้

­

ตะไคร่น้ำหมดไป ปลอดภัย ไว้ใจ "D-Clean"

- สามารถผลิตขนาดและตะแกรงได้ตามผู้ใช้งาน
- ผ่านงานวิจัย
- ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่เวบเพจ ตัวแทนจำหน่าย และในงานนำเสนอสินค้าต่างๆ เพื่อหาโอกาสในการขาย

คำถาม
– ราคาขายคิดอย่างไร / สอบถามข้อมูลการทำโปรดักส์จากต่างประเทศหรือไม่

-------------------------------------------------

ข้อมูลผลงาน "D-Clean" โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
อุปกรณ์ยับยั้งตะไคร่น้ำด้วยการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าของเราเหมาะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาตะไคร่น้ำในตู้ไม้น้ำ อุปกรณ์ของเรามีชื่อว่า D-Clean สามารถผลิตสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นต่ำ ซึ่งสามารถยับยั้งตะไคร่น้ำได้ดี และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในตู้ นอกจากนี้ระบบไฟฟ้าที่ใช้มีความปลอดภัยด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำ อุปกรณ์ของเราเพียงแค่นำไปใช้ภายในตู้ก็สามารถยับยั้งตะไคร่ได้ สะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลามากกว่าวิธียับยั้งตะไคร่น้ำอื่นๆ

­

Puzzle ลาก 3 ที่คุณไม่เคยพบเจอที่ไหน!
- เกมส์สนุกๆเกี่ยวกับหมีๆๆ
- มั่นใจว่าเป็นเกมส์ที่ผู้เล่นต้องสนุกจนเล่นไม่เลิกแน่นอน
- ให้ทดลองเล่นฟรี ติดตามได้ใน Goolgle play เร็วๆ นี้

-------------------------------------------------

ข้อมูลผลงาน Insanity bearcraft : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   Puzzle ลาก 3 ที่คุณไม่เคยพบเจอที่ไหน! 
   สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบ Puzzle ลาก 3 ที่พบว่าเกมแนวนี้มันซ้ำซาก จำเจ น่าเบื่อ ไม่มีความแปลกใหม่...
พบกับ Insanity Bearcraft ที่มีการขัดขวางของศัตรูที่ผู้เล่นจะไม่เคยพบเจอในเกมไหนมาก่อน และ ยังพบกับความแปลกใหม่ที่ไม่สิ้นสุดกับรูปแบบวิธีเล่นที่คุณปรับได้ตามใจชอบ!
     Insanity Bearcraft เป็นเกม Puzzle ลากเชื่อมเพชรหมี (Bear Jewel) อย่างน้อย 3 เพชรที่ติดกัน โดยตัวเกมจะมีคุณลักษณะของ Boss ที่เข้ามาขัดขวางการเล่น ซึ่งผู้เล่นจะไม่เคยพบเจอในเกม Puzzle ใดมาก่อน และมีคุณลักษณะ Abearity ที่ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระ โดยการดำเนินเกม ผู้เล่นจะตะลุยเข้าสู่เนื้อเรื่องซึ่งเป็นฉากหมู่บ้านแห่ง หนึ่ง (ภาพ 1) และต้องผ่านด่านของเกม Puzzle หลายๆ ด่าน เพื่อที่จะบรรลุตามภารกิจ (Mission) ต่างๆ ที่กำหนด ความต้องการด้านอุปกรณ์คือ เกมนี้จะติดตั้งได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 2.2 ขึ้นไป รายละเอียดของเกมอธิบายดังต่อไปนี้
     พื้นที่เล่นเกม Puzzle จะประกอบด้วย เพชรหมี จำนวน 7x6 (ภาพ 2) และเพชรหมีแต่ละอันมีเงื่อนไขในการทำลายที่แตกต่างกัน วิธีการเล่น คือ ลากเชื่อมเพชรหมี ที่มีสีเหมือนกันอย่างน้อย 3 เพชร (ภาพ 3) ซึ่งเมื่อลากเชื่อมเสร็จสิ้น เพชรหมีที่ผู้เล่นลากเชื่อมจะถูกทำลายและเพชรที่อยู่ข้างบนจะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่หายไป ทั้งนี้แต่ละเพชรหมีที่ถูกทำลายจะสร้างความเสียหายกับ Boss มากน้อยต่างกัน ถ้าพลังชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงจนเป็น 0 อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายที่ชนะ

­

เกมส์เพื่อผู้พิการทางสายตา Tempo Fight Game (ผจญภัยในโลกแห่งเสียง)

- เล่นง่ายเพียงแค่ใช้หูฟัง เล่นในคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค
- เล่นได้ทั้งผู้พิการทางสายตา และสายตาปกติ อายุตั้งแต่ 10-22ปี
- เป็นเกมที่สร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้พิการทางสายตาและสายตาปกติสามารถเล่นเกมส์กันได้
- พัฒนาการเพิ่มการปกป้องของตัวละครและรองรับสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)
- ทดสอบกับผู้ใช้งานพึงพาใจ เล่นต่อเนื่องและบอกว่าสนุกกว่าเพราะมีเนื้อเรื่อง มีการใช้เสียงและเอฟเฟคประกอบ
- แค่พิมพ์คำว่า “ใช้หูเล่นเกมส์”ก็เจอแล้วใน Google

-------------------------------------------------

ข้อมูลผลงานเกมส์ Tempo Fight Game (ผจญภัยในโลกแห่งเสียง) : มหาวิทยาลัยมหิดล
     พร้อมผจญภัยไปกับเสียงดนตรี และสนุกสนานไปกับการใช้จินตนาการ
Tempo Fight Game เป็นเกมที่ดำเนินเนื้อเรื่องและวิธีการเล่นโดยใช้เสียงเป็นหลักและมีภาพเป็นส่วนเสริม โดยที่ผู้เล่นใช้เพียงแค่หูฟังก็สามารถเล่นได้ ดังนั้นไม่ว่าผู้เล่นจะเป็นคนที่พิการทางการมองเห็นหรือไม่ ก็สามารถเล่นเกมผจญภัยในโลกแห่งเสียงได้
โดยปกติแล้วผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาจะไม่สามารถเข้าถึงถึงประสบการณ์ด้านมัลติมีเดียได้ดีเท่ากับบุคคลที่มีสายตาปกติ จึงทาให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับความสนุกสนานได้ดังเช่นบุคคลทั่วไป เกม คือ สื่อมัลติมีเดียอีกชนิดหนึ่งที่สามารถให้ความสนุกสนานกับผู้เล่นได้ ด้วยเหตุนี้ ทางผู้พัฒนาจึงสร้างเกมที่มีการดำเนินเนื้อเรื่องและการเล่นผ่านทางเสียงบรรยายแบบ 2D โดยมีภาพเป็นส่วนเสริม ดังนั้นผู้เล่นที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาหรือ ผู้ที่มีสายตาปกติ( ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป )ก็สามารถเล่นและได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเกมได้ นอกจากนี้ เกมผจญภัยในโลกแห่งเสียง( Tempo Fight ) นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้พัฒนาในเรื่องของการใช้จินตนาการ โดยที่เสียงแต่ละเสียงภายในเกมจะสามารถสื่อให้ผู้เล่นรู้ได้ถึงเรื่องราวและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เกมผจญภัยในโลกแห่งเสียง( Tempo Fight ) ถูกพัฒนาโดยใช้ Unity 3D Engine และเล่นผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค จากการที่ได้ไปทดสอบกับผู้เล่นทั้ง 2 ประเภทนั้น ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้จริง อีกทั้งยังได้ใช้จินตนาการผ่านทางเสียงบรรยายพร้อมทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ในการเล่นเกมอีกด้วย

­

­

วิชั่นเนียร์ (VISIONEAR) แว่นตาเพื่อผู้พิการทางสายตา 

- ให้มีราคาถูกสำหรับผู้พิการทางสายตาสามารถซื้อใช้ได้
- เผยแพร่ทางผู้พิการทางสายตาโดยตรง
- อยากให้ทุกที่ที่ผู้พิการไปมีแอพตัวนี้ใช้ เช่น ห้างสรรพสินค้า
- สิ่งที่ USER ขอให้ทำคืออยากให้รู้เลขหวย และ การระวังสิ่งที่จะชนศรีษะตนเอง

-------------------------------------------------

วิชั่นเนียร์ (VISIONEAR) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     วิชั่นเนียร์เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวมากยิ่งขึ้น ทั่วทุกมุมโลกมีผู้คนกว่า 285 ล้านคนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตาบอดสี, ตามุมมองคับแคบ, ตาพร่ามัว และตาบอด เฉพาะในประเทศไทยมีประชากรเกือบ 200,000 คนที่ประสบปัญหาเหล่านี้
     ผู้พิการทางสายตาใช้ความสามารถในการสัมผัสและการรับรู้เสียงที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถแทนที่การมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์ วัตถุบางชนิดไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เช่น ธนบัตร, ฉลากสินค้าทั่วไป, สี และ การตรวจจับแหล่งกำเนิดแสง เป็นต้น วิชั่นเนียร์จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น วิชั่นเนียร์เป็นอุปกรณ์สวมใส่ ประกอบไปด้วย แว่นตาติดกล้องซึ่งทำหน้าที่บันทึกภาพด้านหน้าของผู้ใช้ และกล่องประมวลผล ทำหน้าที่วิเคราะห์รูปภาพและอธิบายออกมาในรูปแบบเสียงให้แก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้สามารถควบคุมวิชั่นเนียร์ ผ่านทางการสั่งงานด้วยเสียงหรือปุ่มหมุนบริเวณกล่องประมวลผล วิชั่นเนียร์สามารถแยกแยะธนบัตร, แยกแยะสินค้าโดยใช้บาร์โคด, แยกแยะสี และตรวจจับแหล่งกำเหนิดแสง โดยคุณสมบัติข้างต้นไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่เมื่อวิชั่นเนียร์เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ เพื่อขอคำอธิบายของภาพหรือสิ่งต่างๆผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชั่นเนียร์ถูกออกแบบให้เข้ากับผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยี และราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนผู้บกพร่องทางการมองเห็นทุกระดับให้สามารถเข้าถึงวิชชั่นเนียร์ได้ 

­

i-BA ช่วยเพิ่มผลผลิตของแตงกวาอย่างได้ผล
- สาร I - BA มีอยู่ในใบข้าวโพดโดยการสกัดออกมา
- การทดลองสูตรปุ๋ยกับสวนแตงกวาที่บ้าน การนับผลกับคุณภาพของแตงกวา
- ผลการทดลองปริมาณการติดดอกแตงกวาเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซนต์
- กลุ่มเกษตรผู้ปลูกแตงกวา จำนวน 131,079 ราย ในจังหวัดศรีสะเกา
- สูตรยาผลิตจากธรรมชาติ เช่น กระเทียม ทางคณะกรรมการแนะนำให้เก็บไว้เป็นความลับ
- เป็นหนุ่มน้อยที่นำเสนอข้อมูลได้ดีจนคณะกรรมการออกปากชื่นชม

-------------------------------------------------

ข้อมูลผลงาน i-BA เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของแตงกวา : โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
     เนื่องจากปัจจุบันผู้ปลูกแตงกวา ต้องประสบกับปัญหาดอกร่วง โรคเชื้อรา ศัตรูพืช ทำให้มีผลผลิตลดลง กระผมได้คิดสูตรสารสกัดที่สามารถชะลอการร่วงดอก ยับยั้งโรคเชื้อรา กำจัดศัตรูพืช และทำให้ผลผลิตของแตงกวาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
i-BA เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่นำเอาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นที่ไม่เกิดประโยชน์มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นใบข้าวโพด นมราชสีห์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาสกัดแล้วในไปฉีดพ่น ในช่วงที่ออกดอก 

­

พบกับตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ (Wifi Box) เพื่อร้านกาแฟ
- ให้ร้านกาแฟนำตู้นี้ไปไว้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้ไวไฟ
- พัฒนาต่อในอนาคตโดยการส่ง SMS รหัสให้ลูกค้า
- กำลังพัฒนาตู้ให้สวยงามน่าใช้ น่าวางตามร้านกาแฟ
- แนวคิดทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้user เข้าถึงอินเตอร์เนตได้เร็วที่สุดและผ่านขั้นตอนน้อยสุด
- ทำเพื่อให้เจ้าของร้านกาแฟ หรือ รีสอร์ท ที่ต้องการใช้ในการขยายสัญญาณ

-------------------------------------------------

ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ (Wifi Box) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Wif Box เพราะไวไฟกระจายตามคุณ
     ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน ทั้งการหาข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร ความบันเทิงและอื่นๆ จึงมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตมากมาย ไม่ว่าเครือข่ายมือถือ หรือองค์กรต่างๆก็ตาม จะพบเจอปัญหาความเร็วเน็ตที่ลดลง ทางเราจึงได้คิดรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ขึ้นมา เป็นตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ ไม่ต้องสมัครแพ็คเกจให้ยุ่งยา
     ปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาณ 3G บนเครือข่ายมือถือ ที่ไม่มีความเสถียร สัญญาณขาดๆหายๆ ไม่มีสัญญาณที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการอย่างที่โฆษณาไว้ ปัญหาแบตเตอรี่ที่หมดอย่างรวดเร็วมีเมื่อเปิดใช้สัญญาณ 3G พร้อมกับปัญหาราคาแพ็กเกจค่าบริการอินเตอร์เน็ตที่มีราคาค่อนข้างสูง และหลังจากที่แพ็กเกจหมดความเร็วเน็ตที่ตัดลดลงจนแทบจะเปิดเวปอะไรขึ้นมาไม่ได้เลย ทางเราจึงได้สร้างผลิตภัณฑ์ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ช่วยลดปัญหาที่กล่าวมา โดยตู้ของเราจะมีให้บริการอยู่ตามสถานที่ต่างๆตลอด 24. ชม. ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็น สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ สถานีรถไฟ หรือ สถานที่ให้บริการด้านการเดินทางต่างๆ ซึ่งหากเป็นช่วงเทศการหยุดยาว พวกสถานีเหล่านี้ก็อาจเป็นที่ที่ผู้โดยสารจะใช้เวลาเพื่อรอรถเที่ยวต่อไปมากกว่าอยู่บนรถขณะเดินทางเสีย ความเบื่อ หงุดหงิดที่จะต้องรอรถอาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารหลายๆ ท่าน บางคนอาจจะฆ่าเวลาโดยการเล่นเกมส์ หรือแอปพลิเคชั่นที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้ 3G  หอพัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักต่างๆ ที่จะมีส่วนการซื้อขายอินเตอร์เน็ตที่ได้ซื้อจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไว้อยู่แล้ว บางแห่งอาจขายเป็นคูปอง หรือ ขายเป็นแพ็คเกจ ต่างๆ แต่หากว่าอินเตอร์เน็ตที่เรากำลังเล่นอยู่ขณะนั้นหมด ในเวลาที่พนักงานของทางที่พักไม่อยู่ หรือหากว่าหมดในเวลากลางคืน แล้วยังมีงานที่จะต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่จำกัดซะด้วย คงจะไม่มีใครที่ไหนมาขายให้เราแน่

­

Easy Mushroom ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็กอัตโนมัติสำหรับครัวเรือน

--เพาะเห็ด ได้ง่าย โดยไม่ต้องรู้เรื่องเห็ด สะดวก สด สะอาด เพื่อสุขภาพของคุณ
--สำหรับผู้ที่อยากเพาะเห็ดทานเองในครอบครัว
--จะมีการต่อเยอดเพาะเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เพิ่มจากเห็ดหนูขาว
คำถาม –สามารถลดขนาดตู้เล็กลงได้หรือไม่

-------------------------------------------------

ข้อมูลผลงาน Easy Mushroom (ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็กอัตโนมัติสำหรับครัวเรือน) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     ผลงานนี้มีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างของที่อยู่อาศัยมาใช้ทำเป็นตู้เพาะเห็ด เพื่อไว้ใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือนและยังสามารถทำเป็นธุรกิจเล็ก เพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย จากที่กล่าวมาจึงมีแนวคิดที่จะสร้างชุดเพาะเห็ดโดยมีการออกแบบให้มีโครงสร้างที่สามารถถอดประกอบได้ควบคุมอุณหภูมิและความชื่นได้

วิธีการใช้
     การใช้งานเครื่องขั้นแรก เสียบปลั๊ก นำน้ำใส่ในถังปั๊มนำ จากนั้นนำก้อนเชื่อเห็ดจัดเรียงเข้าตู้จนเต็มแล้วปิดตู้ กดสวิตช์เปิดเครื่องเลือกชนิดเห็ด แล้วเครื่องจะทำงานอัตโนมัต

­

PERFECT KINOKO เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติควบคุมโดยอุณหภูมิและความชื้
- ทดลองใช้จริงกับเกษตรกรเพาะเห็ด ปรากฏว่าผู้ใช้พึงพอใจสามารถรดน้ำได้ดีกว่าอุปกรณ์เดิมที่เคยใช้
- ปรับอุปกรณ์ให้เล็กลง สะดวกมากขึ้น
- ควบคุมอุณหภูมิได้เหมาะสม และรดเห็ดได้สามชนิด

-------------------------------------------------

ข้อมูลผลงาน PERFECT KINOKO เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติควบคุมโดยอุณหภูมิและความชื้
     เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัตินี้ ได้แนวความคิดที่จะพัฒนาขึ้นมาจากการที่สภาพภูมิอากาศในบริเวณจังหวัดชลบุรี มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็นนางฟ้า และมีเกษตรกรทำการเพาะเห็ดเป็นจำนวนมาก แต่เห็ดที่เห็นตามท้องตลาดนั้น บ้างก็มีความเหนียวจนเกินไป บ้างก็มีน้ำหนักที่เบา ซึ่งเห็ดที่ดีต้องมีความกรอบภายในตัว และมีน้ำหนักที่หนักพอดีมือ จึงอยากที่จะพัฒนาเครื่องรดน้ำเห็ดที่สามารถทำให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
     เกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดส่วนใหญ่ ทำการรดน้ำเห็ดโดยใช้ความรู้สึกในการกะปริมาณน้ำที่รด ซึ่งบางครั้งก็รดน้อยเกินไป หรือรดเยอะเกินไป และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนนั้นเหมาะสมหรือยัง จึงทำให้ผลผลิตที่ได้อาจจะมีคุณภาพไม่ดีพอควร และเสียเวลาในการที่ต้องมารดน้ำเอง หรือเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานเพื่อให้มาดูแลโรงเรือน จึงได้พัฒนาเครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวก และประหยัดเวลาหรือค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้นอกจากจะแก้ปัญหาที่เกษตรกรประสบอยู่นั้น ยังทำเกิดประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย เพราะนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากแล้ว ยังสามารถทำให้เกิดเป็นอาชีพเสริมแก่ชาวบ้านได้อีกด้วย และโครงการนี้ได้ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ด ที่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็ดนางฟ้านั้นเป็นเห็ดที่ค่อนข้างจะเปราะบาง เราจึงต้องใส่ใจดูแลอยู่ตลอด และได้ความรู้จากการศึกษาฮาร์ดแวร์อีกด้วย

­

ปิดค่ายสองเจอกันใหม่เดือนกันยานี้
     ทั้ง 15 ผลงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมเรียยร้อยแล้ว แต่ละโครงการมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป ทำให้เห็นพลังเด็กไทยยุคใหม่ถ้าเอาจริงเอาจังก็สามารถสร้างผลงานดีๆ สู่สังคมได้