​คุณค่าของการรู้จักตัวเอง
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร


คุณค่าของการรู้จักตัวเอง คือการได้เรียนรู้ความแตกต่าง รู้จุดแข็ง จุดอ่อน ณ เส้นขอบของความสัมพันธ์ เยาวชนที่ได้เรียนรู้การผสานศักยภาพให้เป็นหนึ่ง คือ บทเรียนของชีวิต ที่จะนำมาใช้พัฒนาและสร้างสรรค์สังคมร่วมกันจากความต่าง ท่าทีที่เปิดรับ ฟัง ตระหนักรู้ในสติ จิตรู้เคารพ การน้อมรับความแตกต่างเข้ามาหลอมรวม จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการอยู่ร่วมกัน


    

ธรรมดาของหัวใจความเป็นมนุษย์คือความสั่นไหว แปรเปลี่ยนตลอดเวลาตามเหตุแห่งแรงการตุ้นทั้งภายใน ภายนอก จิตที่น้อมรับความสะเทือนเลือนลั่นและฝึกเฝ้าดูอยู่เสมอ จึงเป็นทักษะปัญญาญาณที่มนุษย์พึงมีร่วมกัน

การใส่ใจ จดจ่อ รอคอย เย็นดั่งน้ำ ร้อนดั่งไฟ เมื่องานและความต่างถูกกวนให้จิตฟุ้ง ก็ใช้หัวใจกรุณา มาดับร้อน และรอเวลาที่จะหลอมรวม เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน

งานเฝ้าดูน้องก็สอนถึงพี่

#โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ปี5
#ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่ใช้ได้จริง

­

­

­

­