เวทีระดมสมองถอดบทเรียน Model กระบวนการพัฒนาเยาวชน
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

เวทีระดมสมองถอดบทเรียน Model กระบวนการพัฒนาเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่

วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องอัปสรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

­

­

ระดมสมองต่อกล้าให้เติบใหญ่

“...สองวันนี้ ระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีส่วนไหนบ้างที่จะปรับปรุงในโครงการนี้ เฟสแรกสามปีที่กำลังจะเสร็จสิ้นในปีนี้และเฟสต่อไป สามปีข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำอย่างไรเราจะสเกลอัพตัวโครงการนอกจากพัฒนางานให้ถึงผู้ใช้งานแล้วผลงานจะไปสู่ผู้ใช้จริงได้ เป็นบรรยากาศสบายๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน...”
โดยคุณเจษฏา จงสุขวรากุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสนับสนุนการวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

­

­

“...3 ปีที่ผ่านมาของโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ทางมูลนิธิสยามกัมมาจลเข้ามาสนับสนุน ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของเงินทุน แต่ได้สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ เข้ามาเสริมกับโครงการเด็กที่เข้ามา เดิมทีเด็กๆ เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลย หลังจากผ่านโครงการเด็กได้เสริมสิ่งที่ไม่ได้รับเลยตั้งแต่เรียน ในเรื่องของธุรกิจ ด้านแมเนจเม้นท์คิดว่าการเสริมด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็ก
พอผ่านมา 3 ปี ผมคิดว่าเป็นการดีที่ทางมูลนิธิฯ เริ่มจัดเวทีในวันนี้ขึ้นมา เพื่อให้เรามาทบทวนกันดีไหม ปรับรูปแบบ หรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างใหม่ ทำให้สิ่งที่เราทำมาดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม...เชื่อว่าพวกเราทุกคนที่เคยคลุกคลีกับโครงการนี้มาด้วยดีตลอด เห็นเด็กๆ แล้วเราก็รู้สึกสนุกด้วย เรามีความรู้สึกอย่างน้อยเป็นส่วนหนึ่งกับเด็กๆ เขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสิ่งที่เราช่วยกันสนับสนุนเนี่ย ผมคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ผมคิดว่าพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่ง หลังจากที่ช่วยกันมาก็อยากให้ช่วยกันหนุนเสริม ความคิดของหลายๆ คนก็มีคุณค่ามีประโยชน์ทุกท่าน ผมเห็นความสำเร็จของน้องๆ ก็ยินดีว่าประเทศไทยก็จะสามารถจะก้าวขึ้นมาได้ เริ่มจากศักยภาพจากเยาวชนก่อขึ้นมา ผมเชื่อว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราได้
กล่าวโดย ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษา CPMO สวทช.

­

­

มุมมองโครงการจากเยาวชน

“...ผมคิดว่าจุดตั้ง Goal ดีแล้ว ที่ให้เด็กได้เข้าใจบิซิเนสโมเดล และเซอร์เวย์มาร์เก็ตไปถึงสามารถผลิตผลงานนำไปใช้งานได้จริง ก็เกิดความสำเร็จแล้ว เป็นจุดเด่นของโครงการนี้...”

นายนันทิพัฒน์(ปาล์ม) นาคทอง เยาวชนแกนนำจากโครงการวิชั่นเนียร์ (VISIONEAR) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

­

­

ระดมสมอง-แบ่งกลุ่มย่อย
Feedback โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ 3 ปีที่ผ่านมา ในโจทย์ข้อดี/สิ่งที่ควรพัฒนา

­

­

สิ่งที่ควรพัฒนาต่อคืออะไร

หลังจากมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง และ Feedback โครงการตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
มีสิ่งที่ต้องการพัฒนาโครงการต่อในเฟสต่อไปมีเรื่องอะไรบ้าง
สรุปสิ่งที่มองเห็นตรงกัน มีทั้งหมด 5 เรื่อง คือ
1.เป้าหมาย/ภาพลักษณ์ 2.หลักสูตร 3.ระบบคัดเลือก 4.ระบบบริหารโครงการ
5.ระบบส่งต่อเด็ก + ผลงาน

จากนั้นได้แบ่งกลุ่มพูดคุยตามประเด็นข้างต้น และนำเสนอไอเดียสำหรับเฟสต่อไปผ่านกิจกรรม Design Thinking
แต่ละกลุ่มได้เสนอไอเดียกันได้อย่างน่าสนใจทีเดียว เฟสต่อไปเข้มข้นแน่นอน

­

­