ว่าด้วยของใหม่ กับ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (invention)
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

­

ว่าด้วยของใหม่ กับ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (invention)...เครื่องมือสำคัญของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ (user)

ความใหม่ (novelty)
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art)
ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (invention step)
การประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม (industrial applicable)

จดสิทธิบัตรเพื่อ...
• คุ้มครองเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจ
• เป็นเครื่องมือในการเผนแพร่เทคโนโลยี
• เป็นเครื่องมือในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ/เทคโนโลยี
• ส่งเสริมการลงทุน
• ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
#โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ปี5
#ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่ใช้ได้จริง