ปฐมนิเทศ โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์

­

- ปฐมนิเทศ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3 -

เปิดค่ายการปฐมนิเทศ โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3 โดยมีเด็กเก่ง IT ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 ทีม ทีมละ 2 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่านเข้าร่วมการประชุม ...

มาดูกันว่าตลอด 2 วัน 1 คืนนี้ น้องๆ จะได้รับความรู้อะไรกลับไปพัฒนาโครงการ IT ของตนเองบ้าง ?

­

ขอนำกิจกรรมและวรรคทองดีๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมมาแบ่งปันกันครับ ...

­

เริ่มจากวรรคทองจากพี่ๆ วิทยากร

­

­

"เวที NSC คือของที่พร้อมโชว์ เวทีต่อกล้าฯ คือของที่พร้อมใช้ และสร้างของที่คนพร้อมที่จะใช้ของเราด้วย คือเป็นของที่มีคุณค่าต่อเขา เพราะผู้ใช้ไม่ได้สนใจว่าน้องสร้างอะไรขึ้นมา แต่เขาสนใจว่าทำไมเราสร้างมันขึ้นมา แก้ปัญหาที่แท้จริงของเขาได้หรือเปล่า ลองไปนั่งคิดดูว่าของของน้องมีคุณค่าต่อใครเขาไหม เขาจะพร้อมจ่ายเพื่อซื้อของของน้องหรือเปล่า"

-----------------

บรรยายเรื่อง "เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"

โดยพี่โคนัน ชัชวาล สังคีตตระการ คณะกรรมการโครงการฯ / ผู้ช่วยวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

­

­

"งาน Project ต่างจากงาน Routine 3 ข้อ คือ 1.มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 2.มีระยะเวลาที่ชัดเจน และ 3.มีเรื่องของเงินหรืองบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง"

พี่ริน ศรินทร์ วัชรบุศราคำ คณะกรรมการโครงการฯ / นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

­

สำหรับตัวอย่างกิจกรรมเรียนรู้ที่พี่ๆ นำมาสร้างการเรียนรู้แก่น้องๆ เช่น

­

กิจกรรม "สีตั้งชื่อ"

---------

น้องๆ ดูชื่อโครงการของเพื่อน และสีที่เพื่อนเลือกใช้กับผลิตภัณฑ์ในโครงการ จากนั้นจึงช่วยเพื่อนแบ่งปันไอเดียการตั้งชื่อและโลโก้ของผลิตภัณฑ์ เวียนกันไปอย่างน้อย 10 กลุ่ม

อาจมีไอเดียของเพื่อนที่เจ้าของโครงการโดนใจและนำไปปรับใช้ได้จริง เพราะทั้งชื่อและสี มีผลต่อผู้ใช้ ทั้งในเรื่องความเข้าใจในตัวผลงาน และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา

กิจกรรมนี้พี่รินทิ้งท้ายว่า เป็นการแนะนำวิธีคิดให้น้องให้มี "หลัก" ในการทำงาน โดยกิจกรรมนี้ได้กำหนดชื่อโครงการและสีเป็นตัวแปรต้น เพื่อให้เรามีจุดจับและสามารถคิดงานต่อไปได้

---------

จัดกระบวนการเรียนรู้โดยพี่ริน ศรินทร์ วัชรบุศราคำ คณะกรรมการโครงการฯ / นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

­

­

กิจกรรมผู้นำและผู้ทำตาม

ให้น้องๆ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน คิดเกมจากอุปกรณ์ที่มีให้และสิ่งของที่น้องๆ แต่ละคนมีติดตัวมา ทำอย่างไรที่เมื่อเล่นกับกลุ่มอื่นๆ แล้ว กลุ่มของเราจะได้เปรียบมากที่สุด โดยมีกติกาว่า :

น้องที่อยู่ในกลุ่มหมายเลขที่ 1 และ 2 จะมีหัวหน้าทีมเท่านั้นที่สามารถลุกขึ้นไปดูอุปกรณ์ และมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ ส่วนเพื่อนคนอื่นๆ ทำได้เพียงร่วมพูดคุยเท่านั้น

ส่วนน้องที่อยู่กลุ่มหมายเลข 3 ไม่มีหัวหน้ากลุ่มชัดเจน ทุกคนสามารถลุกขึ้นไปดูอุปกรณ์ได้ และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

เมื่อได้ไอเดียและกติการของเกมแล้วก็ออกมานำเสนอ

กิจกรรมนี้ พี่รินสรุปปิดท้ายว่า เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ รู้จักสำรวจตนเอง สำรวจเพื่อนๆ ซึ่งเปรียบได้กับตลาด เราต้องรู้จักจุดเด่นของผลงานของเรา สามารถนำเสนอจุดเด่นของเราแก่ลูกค้าได้ตรงประเด็น ขณะที่การแบ่งกลุ่มหมายเลขก็จะทำให้เห็นว่ากลุ่มที่มีผู้นำคิดเพียงคนเดียวก็จะทำให้ได้ไอเดียน้อย แตกประเด็นได้น้อย เพราะเป็นมุมมองของคนๆ เดียว ส่วนกลุ่มที่ไม่มีหัวหน้าชัดเจน ทุกคนร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์จะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่หลากหลายกว่า

----------
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยพี่ริน ศรินทร์ วัชรบุศราคำ คณะกรรมการโครงการฯ / นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

­

­

­

­ถือว่าได้ทั้งความสนุกและความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน ทำให้ค่ายปฐมนิเทศ 2 วัน 1 คืน ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 


แล้วพบกันใหม่ในค่ายเสริมศักยภาพ ระหว่างวันที่ 24 - 29 พ.ค. 2558 ครับ ^^