​1 ข้อคิดการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
NatSu Nattawut


1 ข้อคิดการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

"เราเลือกได้ที่จะเป็นสายลมเย็น ๆ ที่พัดผ่านไป หรือเป็นลมร้อน ๆ ที่พัดไปแล้วมีแต่คนเดินหนี"

Listen Deeply Before Responding ฟังอย่างลึกซึ้ง ให้เข้าใจและไตร่ตรองก่อนตอบโต้ เพราะการตอบโต้ของเราอาจสร้างรอยแผลทางจิตใจบางอย่างกับผู้รับได้ ในชีวิตการทำงานของเราต้องเจอและทำงานร่วมกันกับคนอื่นอีกมากมาย การฟังอย่างลึกซึ่งเพื่อทำความเข้าใจ โดยไม่โต้ตอบในทันที แต่หยุดคิดก่อน จะช่วยลดแรงปะทะที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

โดย คุณสติยา ลังการ์พินธุ์ พี่แยม ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บจก.อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)

----------------------------------------------
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2559 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท
โครงการ ‪#‎ต่อกล้าให้เติบใหญ่‬ ดำเนินงานโดย ‪#‎Nectec‬ สนับสนุนโดย ‪#‎มูลนิธิสยามกัมมาจล‬ ‪#‎ธนาคารไทยพาณิชย์‬