เทคนิคง่ายๆ สำหรับการผลิตนวัตกรรม สินค้า ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค
suttiwat naskan
เทคนิคง่ายๆ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการจะผลิตนวัตกรรม หรือ สินค้าต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นของอุปโภค บริโภค หรือบริการต่างๆ ก็ตาม 

ในฐานะคนที่เคยทำงานด้านวิจัยตลาดมาก่อน

­

สิ่งที่น้องๆ ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ คือ “ผู้บริโภค/ ลูกค้า/ ผู้ใช้”    และ


ความต้องการของคนกลุ่มนี้ รวมถึง ตลาดที่จะตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคได้


วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจก็คือการวิจัยตลาดในเบื้องต้น คือ

1. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (อายุ เพศ หรือ ผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดต่างๆ )

2. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เคยใช้สินค้า/ บริการ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่เรากำลังจะผลิต

3. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยใช้สินค้า หรือ บริการในลักษณะดังกล่าวเลย เพื่อทำความเข้าใจ


สิ่งที่จำเป็นต้องรู้

1. พื้นฐานส่วนตัว อายุ การศึกษา รายได้ การใช้ชีวิต เพื่อให้เข้าใจถึงทัศนคติ 

ค่านิยม สถานะทางเศรษฐกิจ

2. ความต้องการในการใช้สินค้าและบริการ พฤติกรรมในการใช้ 

(ความถี่ในการใช้ ใช้แบบไหน การเข้าถึง ช่องทาง)

3. เหตุจูงใจที่ทำให้ซื้อและไม่ซื้อ ใช่หรือไม่ใช่ เป็นต้น

4. หากมีสินค้า นวัตกรรม บริการ ฯลฯ ให้กลุ่มเหล่านี้ทดลอง ก็เป็นอีกทางหนึ่งในการพัฒนา

คุณภาพของสิ่งที่เรากำลังทำให้ดีขึ้นได้


วิธีการ


     ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายว่ามีข้อจำกัดมากน้อยเพียงใด มีเวลาในการศึกษาวิจัยมากน้อยแค่ไหน

­

และสิ่งที่ต้องการรู้ ต้องการรู้อะไร ซึ่งน้องๆ สามารถทำได้ตั้งแต่การเก็บข้อมูลรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน

­

การติดตามไปซื้อสินค้า การทำกลุ่มสนทนา ฯลฯ เป็นต้น