7 เทคนิคในการนำเสนอและการสื่อสาร
suttiwat naskan

เทคนิคในการนำเสนอและการสื่อสารที่อยากจะฝากน้องๆ ทุกคนไว้

เผื่อว่าจะสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ได้

­

1. ลองทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดว่าเรามีข้อมูลอะไร ส่วนไหน มากน้อยอย่างไร

­

2. ลองคิดดูว่าผู้ฟังอยากจะรู้อะไร ในการนำเสนอแต่ละครั้งมักจะมีโจทย์

(ลองเอาตนเองไปนั่งในใจผู้ฟัง)

­

3. ดูว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนสำคัญ Key ของเรื่องทั้งหมด (สิ่งไหนที่ไม่มี ไม่รู้จริงอย่านำเสนอ)

พยายามนำเสนอ Why ให้มากกว่า What


4. ร้อยเรียงเรื่องราวให้เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (อย่าข้ามไปข้ามมา ให้ฟังดูแล้วลื่นหู)

­

5. ดูข้อจำกัดในการนำเสนอว่ามีเวลาในการนำเสนอเท่าไหร่ และจะให้จุด Climax อยู่ตรงไหน (อย่าเยิ่นเย้อ)

­

6. ซักซ้อมในการนำเสนอโดยให้คนที่แตกต่างหลากหลายกลุ่มได้ลองฟังและให้ข้อเสนอแนะ

­

7. ในการนำเสนอ พยายามสบตาผู้ฟัง อย่ากลัวผู้ฟัง พยายามใช้น้ำเสียงให้อยู่ในโทนกลางๆ พูดให้ชัด ไม่ต้องใช้น้ำเสียง

ขึ้นๆ ลงเหมือนโต้เวทีหรือเล่านิทาน ...ค่อยๆ พูด และค่อยๆ คิด พยายามใช้คำว่า เอิ่ม เอ่อ อ่า .... ให้น้อยที่สุด และใช้

ครับ หรือ ค่ะ ให้พอดี