กระบวนการชวนคิดชวนคุย
Atomdony Modtanoy

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สตูล

คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สตูล    

          งานพัฒนาใช่ว่าจะพัฒนาในตัวของงานได้อย่างเดียว แต่ต้องสามารถพัฒนาคนที่เราไปทำด้วยได้เช่นกัน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนัั้นต้องสามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้ และคนก็ถูกพัฒนาด้วย โดยสิ่งที่จะทำได้นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการ วิธีการที่ใช้กับแต่ละพื้นที่ที่จะขับเคลื่อน ที่ในการขับเคลื่อนงาน สำคัญต้องมีการค้นหาข้อมูลเพื่อชี้เป้าถึงทิศทางที่จะดำเนินงานต่อไป