"ใส่ใจ ใฝ่เรียนรู้ สู่โครงการที่สมบูรณ์แบบ" ในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
RATTANAPORN
"สิ่งที่ได้รับจากการอบรมสร้างเสริมศักยภาพ"
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
@ โรงแรมราชมังคลาพาวิลเลี่ยน สงขลา
***************************************
จากวันนั้นจนถึงวันนี้

­

"วิชาการสอนให้คนมีงานทำ กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น"

                 คำพูดประโยคนี้ ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินมากันบ้างแล้ว หากในช่วงชีวิตหนึ่งของเรานั้นไม่เคยได้สัมผัสกับคำว่า"กิจกรรม"เลย ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นแบบไหน มันมีกลไกการทำงานอย่างไร และทำไมเราถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเลย อาจเป็นเพราะเรามองว่า มันต้องเป็นกิจกรรมที่เหนื่อยและลำบากแน่ๆ เลย เราตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ


                  แต่ตัวผมเองมีความคิดที่ต่างกันออกไป ตรงที่ เห็นว่าตัวของ"กิจกรรม"นั้นสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ดีๆที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ "กิจกรรม" ที่รังสรรค์โอกาสต่างๆมากมายเข้ามาเสริมความแกร่งให้กับตัวของเรา "กิจกรรม"ที่สร้างให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ โดยเท่าที่ผมจำความได้ก็รู้สึกได้ว่าตัวเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน "กิจกรรม"ตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียว จวบจนตอนนี้ ผมก็ยังคงอยู่กับ"กิจกรรม"ที่ไม่มีวันหยุดนิ่งและสร้างสรรค์โอกาสดีๆมากมายให้กับตัวเรา


                  แต่ก็ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ ที่สำคัญมากที่สุด คือ"การเรียน"นั้นเอง ที่ทำให้เรามีงานทำดั่งประโยคที่ได้ยกไป และผมก็ไม่เคยที่จะหยุดทำสิ่งนั้น


                 และสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจมากครับ จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าการเขียนแผนโครงการเนี่ยอ่ะ มันไม่ได้ง่ายเลยน่ะ เพราะว่าถ้าคุณรู้แต่ทฤษฎีในตำราเพียงอย่างเดียวคุณก็จะไม่ได้รู้จักและสัมผัสถึงแก่นแท้ ของการเขียนโครงการที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ดั่งนั้น"กิจกรรม"ครั้งนี้ จึงเป็นสื่อกลางในการสร้างเสริมศักยภาพให้กับตัวแกนนำทุกคนที่เข้าร่วม และได้นำเอาความรู้เหล่านั้นมาปรับปรุงในข้อบกพร่องในตัวโครงการเพื่อให้ผลงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพและศักยภาพที่ดีที่สุด


               เมื่อพูดถึงพลังแห่งอนาคต เราจะมองเห็นภาพของเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และระบบคิดที่เข้มแข็ง เผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างรู้เท่าทัน สงขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) จึงสร้างสรรค์โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงให้เยาวชนมีทักษะชีวิตและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิดอย่างยั่งยืน ผมจึงรู้สึกว่าประทับใจในโครงการนี้มากๆ ที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ดีๆและมีคุณภาพสู่สังคม

­

8/12/55 โดย นายกิตตินันท์ มากเกลื่อน

­