อิทธิ์ฤทธิ์เจ้าพ่อ ต.ตาล เป็นอย่างไรบ้าง ?
buke.bik