การไหว้ ทักทายกัน เป็นสิ่งทีดี เราไม่ต้องอาย
Sasithorn Kamhaengpol

ในทุกๆเช้าหรือทุกๆวัน เราแกนนำและนักเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้มีการไหว้ สวัสดีกันทักทาย พูดคุย ตามกาลเวลาที่เหมาะ ในแต่ละครังน้องๆก็เขิล  บางครังเพื่อนก็เขอลเพื่อนกันเอง  หลังจากทำโครงการนี้ ทุกคนสนิทกันขึ้น ทักทายกันมาขึ้น และที่สำคัญเกิดความสามัคคีทำงานสิ่งใดก็สำเร็จได้ดี ถึงแม้สิ่งๆเล็กๆที่ทุกคนมองข้าม อาจเป็็นจุดเริ่มของคำว่าความรัก  สำคัญอีกสิ่งหนึ่งน้องตั้งใจทำ ยิ้มแย้ม ดูจาดสีหน้ามีความสุขมาก