แรงจูงใจที่ทำให้อยากทำโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดชุมชุน
Kittiya Pongrangsee

หนังสือมีความสำคัญนะคะ ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของมัน แล้วใครจะเห็นเล่า!