โครงการขอเราทำเพื่อชุมชน เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อคนในอำเภอทองแสนขัน รักทองแสนขัน
Kanokgarn Tid - art

จะมีสักโอกาสมั้ยทีเราจะทำเพื่อท้องถิ่นที่เราอยู่ให้เป็นที่รู้จักและเป็นสิ่งอยู่คู่อำเภอทองแสนขัน พวกเรานักเรียนในโครงการจิตอาสาสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอทองแสนขัน รักท้องถิ่น รักความเป็นไทย รักการเป็นจิตอาสา.......