แผ่ความรู้ให้กัน เตือนใจ เตือนกาย ไม่ให้ทิ้งขยะ
Wiriya Piyachichotikun

ประชาสัมพันธ์ทางการเดินขบวน และผ่านทางวิทยุชุมชน