ท่านคิดอย่างไรในโครงการของเรา?
Chalita Kaewwanna

 เมื่อท่านได้อ่่านและศึกษารายละเอียดของโครงการเรา ท่านรู้สึกยังไงบ้าง? มีข้อสงสัยในโครงการของเราหรือไม่? ท่านอยากให้เราเพิ่มเติมในการทำโครงการตรงไหน? และอย่างไร?