แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการ “นักพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมรวมใจอนุรักษ์โบราณสถาน”
Amontape Yookum

เนื่องจากโบสถ์ของวัดใหม่ปิ่นเกลียวนั้นมีอายุยืนยาวมามากกว่า100กว่าปี ซึ่งมีการบูรณะโบสถ์เพื่อที่จะได้คงสภาพของโบสถ์เพื่อให้มีอายุยืนยาว แต่ปัจจุบันทางกรมศิลปากรกำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เราเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการให้ประชาชนภายในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญโบสถ์ของวัดใหม่ปิ่นเกลียว และ ประชาชนภายนอกต้องการทราบถึงความสำคัญ ประวัติของโบสถ์วัดใหม่ปิ่นเกลียว เราจะประชาสัมพันธ์ หรือ เชิญชวนให้กับนักเรียนและประชาชนแบบไหนดีให้เข้าใจถึงความสำคัญของโบสถ์?