เวทีความคิดจาก: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสะอาดกันเถอะ!
Jirat Phanitphathomphong

จะเห็นว่าชุมชนรอบข้างของเรามีเเต่ ขยะ!! มลพิษ!! เชื้อโรคต่างๆ!! อยากจะอยุ่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้หรอ? มาเถอะ มาช่วยกันในการเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสะอาดในและรอบข้างชุมชนของเรา เชิญจ้า!

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนและประชาชนในบริเวณชุมชนวัดใหม่ปิ่นเกลียว ให้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด

  2.เพื่อปรับตำแหน่งถังขยะให้ตรงกับพฤติกรรมการทิ้งขยะของผู้ทิ้ง


ทุกคนให้ความร่วมมือค่อนข้างดี