แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการ "แบ่งปันความสุขให้น้อง ร้อง เล่น เต้น ยิ้ม"
Wasana Maithong

อยากแบ่งปันความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆที่กำลังป่วย ให้มีชีวิตชีวา ไม่เศร้าหมองหรือหดหู่เวลาอยู่ที่โรงพยาบาล