แรงบรรดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาโรงอาหารโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
Parinya Nanmong

อยากจะทำให้ โรงอาหารของโรงเรียนสะอาดและถูกสุขลักษณะมากขึ้น เพราะปัจจุบันโรงอาหารของโรงเรียนดูสกปรกและไม่น่าไปนั่งรับประทานอาหาร แต่ก็ต้องทนไปนั่งรับประทานอาหาร.