เวทีความคิดจาก: รับสมัครผู้ร่วมโครงการ
Parinya Nanmong

ทีมของเรามีความประสงค์ที่จะต้องรับผู้ร่วมทีมมีจิตอาสาให้มากขึ้น เนื่องจากเราจะสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมทีมของเรา และในการทำโครงการครั้งนี้ เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราตั้งเป้าหมายคือประมาณ 50 คน

ได้ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน