เวทีความคิดจาก: ทำโปสต์เตอร์กันเถอะ
Mintra Pimpa


เพื่อรณรงค์ระเบียบการใช้โรงอาหารและมารยาทการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง

เริ่มทำกันแล้ว ตัดๆแล้วก็ตัดๆ

ขอดูของเพื่อนก่อนน๊ "น้องนึกไม่ออก"


หน้าเครียดกันทุกคน ไม่ใช่เครียดอะไแต่พวกเราง่วงมากมาย

นิ้วใครอ่ะ

เย้ๆๆ เสร็จแล้วขอถ่ายกับผลงานหน่อย