การเรียนรู้ดุกหรรษา ประชาทั่วถิ่น รู้ทำกินใต้ร่มองค์ภูมิพล
ออไท บัวทอง