มหัศจรรย์แห่งชีวิต
RATTANAPORN

               ดิฉันชื่อ นางสาวอนัญญา การภักดี ชื่อเล่น ลูกหมี เพื่อนๆ ชอบเรียกว่า "ลูกหมูน้อย" งั้นขอเรียกแทนตัวเองว่า ลูกหมีละกันนะคะ ลูกหมีนี้ซึ่งเป็นเด็กบ้านนอก เด็กธรรมดาคนหนึ่ง ไม่สวย เด็กกะโปโล ตัวดำ หรือเรียกได้ว่าไม่มีอะไรดีซักอย่าง ยิ้มก็เห็นแต่ฟัน แต่จะทำอย่างไรได้ก็ชีวิตของเราเลือกเกิดไม่ได้ และก็ไม่เคยมองเลยว่าชีวิตจะเป็นเช่นไร เป้าหมายก็ไม่มี ใช้ชีวิตก็ไร้สาระ ไม่รู้จักคุณค่าของเวลา ในขณะนั้นมีคนคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดผลประโยชน์ เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง จนกระทั่งได้มารู้ถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่มันมีคุณค่ามาก เพราะชีวิตเราเกิดมาล้วนมีคุณค่ากันทั้งนั้น แต่จะมีใครเห็นคุณค่าตรงนั้นของเราหรือเปล่า

 

                หลังจากนั้นเมื่อมีเวลาว่างเลยเข้าไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนไปค่ายพัฒนาศักยภาพตัวเอง เป็นค่ายเยาวชนเนินขามรักษ์ถิ่น รุ่น 1 เหมือนไม่ค่อยสนใจกิจกรรมตรงนั้นอยู่ดี เขาให้ทำก็ทำไม่มีใจรักในงานที่ทำตรงนั้นเลย แล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้ไปค่ายเยาวชนภาคกลาง ทั้งหมด 11 ตำบล โดยเราเป็นตัวแทนไปในนามกลุ่มเยาวชนเนินขามรักษ์ถิ่น พอได้ไปก็เริ่มรู้สึกรักในการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างถิ่นเกิดความสนุก ถึงวันกลับก็ไม่อยากจะกลับเกิดความผูกพันธ์อย่างมาก และได้ไปร่วมค่ายหลายๆ ครั้ง ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองไปเรื่อยๆ ปลูกจิตสำนึกในใจตน ไปร่วมเข้าค่ายกับกลุ่มอื่น (ต่างถิ่น) เกือบ 15 ครั้ง พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ


                ทำให้เรารู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ข้อผิดพลาด ก็แก้ไขมาตลอดในระยะเวลา 5 ปีที่ได้ทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนของเรา พอเรารู้ถึงข้อผิดพลาดตรงนั้นแก้ไข แล้วก็เลยรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เลยคิดจัดค่ายให้กับเยาวชนรุ่นน้อง โดยตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเยาวชนเนินขามรักษ์ถิ่นรุ่น 2 โดยเราเป็นพี่เลี้ยงแล้วให้รุ่นพี่กลุ่มต้นตอเป็นวิทยากร เราก็จัดค่ายบ่อยกันมาก ได้ประสบการณ์มากมาย ค่ายครั้งต่อไปเราเลยได้เป็นวิทยากรแกนนำ ค่ายเยาวชนเนินขามรักษ์ถิ่นรุ่น 3 อาจจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ห่างๆ แต่เราก็ประสบผลสำเร็จ ทำให้เราดีใจและจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ รุ่นสู่รุ่น


                 ปัญหาและอุปสรรคไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ เราเข้มแข็งและอดทนพอที่จะทำงานช่วยเหลือสังคมคนรอบข้าง เลือกใช้ชีวิตที่เต็มที่กับความฝัน แสวงหาชีวิตที่ดีกว่า กล้าที่จะฝัน กล้าคิด กล้าทำ จนได้สัมผัสพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนชีวิต นำไปสู่ความสำเร็จได้


กิจกรรมที่ลูกหมีประทับใจ

              การจัดค่ายให้กลับเยาวชนรุ่นน้องเพื่อปลูกจิตสำนึกในใจคน เพราะเยาวชนคือต้นกล้าแห่งอนาคตที่เราจะบ่มเพาะจิตสำนึก เพื่อเป็นพลังให้กลับวันพรุ่งนี้


              มีคุณค่ากับตนเองและชุมชนอย่างไร เราได้พัฒนาตนเองไปด้วย ก็เหมือนกับการปลูกจิตสำนึกในใจของตนเองก่อนที่เราจะไปปลูกจิตสำนึกในใจของคนอื่น ถ้าตัวเราเองทำไม่ได้ น้องๆ ก็จะไม่ฟังเรา(น้องก็จะบอกว่าพี่ยังทำไม่ได้เลย แล้วน้องจะทำได้เหรอ) และเราลองมองย้อนกลับดูว่าเราพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กลับน้องแล้วหรือยัง เราก็ค่อยไปปลูกจิตสำนึกให้กับคนอื่น เริ่มต้นที่ตัวเรา สิ่งที่ดีดีก็จะตามเรามาเอง และเราทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆ วัน ถ้าชีวิตเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ยังมีน้องๆ คอยเติมเต็มให้กันและกัน รอยยิ้มที่สำคัญที่จะทำให้ทุกวันของเราก้าวไปอย่างมีความสุข เราไม่ต้องการให้ใครมายอมรับหรือยกย่องในตัวเรา เราแค่ต้องการที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างของเราให้มีความสุขในทุกๆ วันเเค่นี้ก็สุขใจเเล้วค่ะ