กับสิ่งที่เรียนรู้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชน โดย คุณสมเกียรติ สาระ
Webmaster

ในกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน

วันที่ 5-14 ตุลาคม 2556 ณ วัดห้วยม้าลอย ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี


 

 

การคัดเลือกเด็กมาค่ายพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน

 

เราจะคัดจากนายหมู่ก่อน นายหมู่มาจากแกนนำในหมู่บ้าน 45 คน เป็นเยาวชนช่วงมอต้นขึ้นไปที่ผ่านการทำกิจกรรมมาหลายอย่างแล้ว อย่างค่ายเยาวชนในชุมชน แล้วให้เขาเหล่านั้นมาผ่านการอบรมในครั้งนี้เพื่อต่อยอดจากทุนเดิมที่เขามีอยู่แล้ว ต่อมาเราจะดูจากความสนใจของเด็กที่จะมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ และสุดท้ายเด็กจะต้องมีเวลาให้กับการทำกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุน

 

เด็กให้ความตอบรับเยอะ ในหนองอียอเราได้คัดเลือกเด็กจาก20 คนมาที่นี่แค่ 10 คน เนื่องจากอุปสรรคด้านการเดินทาง แต่เราจะนำเด็กทั้ง 10 คนที่มาอบรมที่นี้กลับไปเป็นแกนนำเยาวชนในหนองอียอ ให้เขาทำหน้าที่ดูแลน้องๆและฝึกตนเองให้เก่งขึ้นด้วย

                                                                                           

การเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน

 

มาค่ายนี้เราเห็นเด็กๆมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมาก เพราะค่ายนี้จะเป็นการฝึกจิตใจ ฝึกการคิด วิเคราะห์ การเขียน การจับประเด็น ฝึกในเรื่องของพลังกลุ่ม การรู้จักตนเอง การอยู่ในสังคมอ่างมีความสุขท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง

 

เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนมาจะพูดจากวนๆ แต่พอพอมาวันสุดท้ายที่มาอบรมรู้สึกว่าแววตาของเด็กคนนี้มีพลัง และมีความหวังจากแต่ก่อนที่แววตาจะดูเหงาๆเพราะเหมือนเขาโดนสังคมไม่ให้การยอมรับ แต่มาที่นี่เขามีเพื่อน และค่ายนี้มีเด็กสุพรรณบุรีกับเด็กสุรินทร์แต่สามารถมาเป็นเพื่อนกันได้ ดูแลกันแบบพี่กับน้อง